Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Arnika a iniciativa Naše stromy dnes předaly petice proti kácení ve všech krajích


15. 4. 2009 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Arnika dnes předala hejtmanům petici „Zachraňme stromy“, jejíž požadavky podpořilo více než 18 tisíc lidí. Signatáři žádají hejtmany, aby zastavili plošné kácení alejí, začali o stromy pečovat a mysleli i na výsadbu nových stromořadí podél silnic. Přes šest tisíc podpisů čítá obdobná petice iniciativy Naše stromy.

Zástupci petičních výborů vyzvali hejtmany, aby se alejí zastali nejen slovně, ale podnikli nezbytné praktické kroky. Po celé republice padly i tuto zimu zbytečně stovky zdravých a krásných stromů. „Jménem tisíců podepsaných žádáme krajské politiky, aby zastavili kácení historických stromořadí a přestali tím ničit ráz české krajiny,“ řekl Martin Skalský ze sdružení Arnika. Mezi signatáři petice Zachraňme stromy je řada známých osobností, například zpěvačka Jana Koubková, hudebník Michal Prokop, básnířka Jana Štroblová, vedoucí katedry společenských věd Univerzity J. E. Purkyně Martin Šimsa, zpěvák Dan Bárta a mnoho dalších.

Petici s údajem o počtu podpisů dnes obdrželi poštou všichni hejtmani a hejtmanky. Kromě petice předali zástupci Arniky a iniciativy Naše stromy hejtmanům jako dárek a motivaci k většímu zájmu o ochranu zeleně ilustraci Vladimíra Jiránka „Nenechávejte svůj strom bez dohledu – nebo zmizí!“. V Jihomoravském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině navštívili zástupci Arniky hejtmany dokonce osobně a přinesli jim symbolickou sazenici stromu. „Věříme, že si hejtmani uvědomují význam alejí pro krajinu i životní prostředí a udělají vše pro jejich zachování,“ doplnil Martin Skalský.

Zástupci Arniky položili všem hejtmanům stejnou otázku: „Jaká konkrétní opatření pro záchranu dědictví, jež představují aleje, ve svém kraji letos chystáte?“ „Je nezbytné, aby hejtmani podporovali zachování stromořadí nejen verbálně, ale hlavně praktickými kroky. To znamená především provést mapování alejí a průzkum jejich zdravotního stavu, sestavit plán péče a plán výsadeb, zahájit program na zlepšení bezpečnosti provozu v alejích, například označováním kmenů stromů bílou barvou. To vše se musí promítnout také do rozpočtu krajů,“ vysvětluje Jana Vitnerová z jihlavské pobočky Arniky.

„Nelze zapomínat ani na osvětu řidičů, instalaci bezpečnostních prvků a dopravního značení všude tam, kde stromy rostou blízko silnice,“ doplnila Jana Vitnerová. „Touto cestou se vydala například některé spolkové země v Německu. Aleje tam zažívají velký rozkvět také proto, že jsou pravidelně dosazovány a péči o ně plánují odborníci. Ochrana stromořadí podél silnic má u našich sousedů tradici a opírá se o právní, odborný, metodický a rozpočtový pilíř,“ dodává Vitnerová.

Arnika se již na začátku února obrátila na hejtmany s dotazem, jak chtějí do budoucna přistupovat k alejím na území svých krajů. Dopis vznikl poté, co Česká inspekce životního prostředí zveřejnila, že podél silnic má do konce zimy padnout osm až čtrnáct tisíc stromů. Arnika hejtmanům nabídla pomoc při koncepci programů péče o aleje – na tuto nabídku však ze dvanácti oslovených hejtmanů reagovali jen tři.

Stromy v České republice chrání už od roku 1992 zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny. V době jeho vzniku ale zákonodárci nepředpokládali masivní tlak na zeleň, a poskytli správcům silnic výjimku. Ti tak dnes mohou kácet bez povolení, což ovšem v praxi vede ke zneužívání této pravomoci a plošnému kácení alejí. Proto zpracovalo Ministerstvo životního prostředí novelu, která výjimku pro silničáře ruší. Návrh prošel loni v říjnu prvním čtením v parlamentu, nyní se jeho projednání zadrhlo ve výborech.

Zastavení zbytečného kácení alejí požaduje také petice Naše stromy, pod níž se shromáždilo více než šest tisíc podpisů. „Rozsáhlé kácení alejí podél českých silnic trvá už třetí rok bez výrazného posunu k lepšímu. Je pravdou, že v některých případech jsou stromy zanedbané a ve špatném zdravotním stavu. Mohou za to desítky let komunistického nezájmu, ale i solení silnic a absence potřebné péče v posledních dvaceti letech,“ říká zástupce petiční iniciativy Libor Štěrba. „Je to podobné jako se stavebními památkami. Po minulém režimu jsme zdědili desítky zdevastovaných kostelů a zámků, v nichž byla třeba kasárna. Nemůžeme je ale přece zbourat jen proto, že mají rozbitou střechu a opadané omítky. Je to součást našeho kulturního dědictví a paměti krajiny, stejně jako historická stromořadí,“ uvedl k motivům sepsání petice Štěrba.

Proti kácení silničních stromořadí se postavila Česká inspekce životního prostředí a také Česká komora architektů, která aleje označila za významný kompoziční prvek krajiny. Před masivní zástavbou zelených ploch zase varuje Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR s tím, že zeleň má v době silného znečištění ovzduší mimořádný význam pro lidské zdraví.

Petice Zachraňme stromy – za lepší paragrafy na ochranu zeleně
Petice Naše stromy
Kolik stromů mělo letos padnout v jednotlivých krajích

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit