Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ostravané vzkazují peticí: Chceme účinné řešení znečištění ovzduší!


27. 4. 2010 - OSTRAVA [Arnika]

Obyvatelé Ostravska požadují po kompetentních úřadech neprodleně řešení, která zajistí plnění imisních limitů pro ovzduší v této oblasti a tím zabezpečí čistější ovzduší. To je vzkaz, který přináší nová Petice za čistější ovzduší pro Ostravu.

„Petice vznikla jako iniciativa občanů, kteří jsou nespokojeni s tím, že se neustále opakují situace, kdy jsou mnohonásobně překračovány zákonné limity pro škodliviny v ovzduší. Uplynulá zima byla důkazem toho, že situace na Ostravsku potřebuje neodkladné řešení. Jinak se dočkáme dalšího období, kdy se Ostrava a její okolí bude dusit katastrofálním smogem,“ uvedla Vendula Krčmářová, mluvčí petičního výboru. „Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Zdejší ovzduší ohrožuje zdraví tisíců obyvatel, a to nejen respiračními chorobami. Kromě toho vytváří negativní obraz města, které má jinak mnoho pozitivních stránek,“ dodala.

Petice je adresována všem kompetentním úřadům a institucím, které mohou situaci ovlivnit: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy.

„I když se o problému začalo v posledních dvou letech více mluvit, chybí zde zatím komplexní řešení, ke kterým by se tyto instituce zavázaly a která by ovzduší skutečně zlepšila. Zatím vidíme jakési opatrné, ale většinou neúčinné kroky. Například nově zavedená regulace podniků při vyhlášení smogové situace špatnému ovzduší nijak nepředchází, reguluje podniky až v okamžiku, kdy je situace kritická,“ uvedla Krčmářová. „V petici sice uvádíme, že chceme aby byly imisní limity plněny nejpozději do tří let, je třeba však konat ihned a zavést neprodleně účinná opatření, protože kvalita ovzduší se nezlepší ze dne na den, bude to nějakou chvíli trvat.“

Dětská lékařka Eva Schallerová, iniciátorka petice, dodává: „Petici jsem iniciovala především proto, že stávající postupy kompetentních úředníků a přístup k řešení považuji nejen za nedostatečný, ale také záměrně bagatelizující. Hlavním spouštěčem se pro mne stala informace o tom, že město uvažuje o žalobě na doktora Šráma. Zdraví je to nejcennější, co všichni máme a mělo by být prioritou i pro úředníky této země. Protože na to evidentně zapomněli, je třeba jim to připomenout.“

Petici je možné podepsat online na stránkách sdružení Arnika. Lze zde také stáhnout petiční arch. Během týdne bude k dispozici petice také na několika místech v Ostravě v klasické papírové podobě.

Více informací a petiční arch ke stažení
Petice

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit