Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Nová silnice přivede další auta do rekreační oblasti Trója


30. 6. 2010 - PRAHA [Auto*Mat]

Trojská kotlina slouží jako ostrov zeleně uprostřed města. Od dokončení tunelu Blanka už tomu tak nemusí být. Vedení města zamýšlí vyřešit problém přístupu do ZOO pro motoristy razantním způsobem. Řidiči zaparkují přímo před výběhy exotické zvěře.

Za oběť jim padne jedna z nejkrásnějších rekreačních oblastí Pražanů, přes kterou má být vybudována nová silnice. Proti záměru protestují místní obyvatelé. O možnostech řešení budou občasné diskutovat i na prezentaci mexického architekta Pedra Camereny Berruecos.

Trojská kotlina je souvislý celek údolí Vltavy a svahů v severní části Prahy, od Holešovic po Podbabu a Podhoří. Trója v minulosti zůstala nedotčena městkou výstavou díky častým povodním, strmým úbočím a také oboře Stromovka, která ji dělila od okolní zástavby. Trojská kotlina je pro Prahu unikátní celek zachovalé přírody, který je ze všech stran obklopen městskou zástavbou a slouží jako kvalitní rekreační a oddychové území pro tisíce Pražanů.

V blízké budoucnosti tomu tak ale už nemusí být. Magistrát města prostřednictvím Technické správy komunikací připravuje studii silnice, která protne střed území na dvě poloviny. Zamýšlenou stavba povede od tunelu Blanka podél protipovodňového valu a dále podél Vltavy směrem k Trojské lávce a po břehu pod zámkem na parkoviště ZOO – jih. Pod lávkou bude silniční most a kvůli parkovišti u lávky také napojení na ulici Pod Havránkou. „Území Tróji patří mezi nejcennější oddychové zázemí pro obyvatele Prahy. Je tragické, že se potřeba dopravní obsluhy ZOO řeší na prvním místě posílením automobilové dopravy. Území leží v širším centru města, které má být nejlépe dostupné veřejnou dopravou“, říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Vedení Prahy přistupuje ke stavbě bez jakékoliv analýzy problémů dotčeného území a koncepce řešení. Dosud nebyly prakticky vůbec vyhodnoceny varianty přístupu kyvadlovou veřejnou dopravou pro motoristy od parkoviště u tunelu Blanka ani varianty kombinace více přístupových bodů z území Prahy 6 a Prahy 7. Stavba silnice předbíhá výsledky územní studie Pelc Tyrolka, kterou si nyní nechává vypracovat Útvar rozvoje města. S nekoncepčním postupem není spokojeno ani vedení Tróji. Městská část zvažuje vypracování vlastní studie cenného území.

Závažné námitky také vznáší Komise pro cyklistickou dopravu RHMP. Výstavbou nové silnice dojde k zatížení významného rekreačního koridoru pro pěší, in-line a cyklisty povltavské pravobřežní trasy A 2. V úseku kolem Trójské lávky, Trojského zámku a ZOO se z klidového území stane chodník podél rušné silnice.

Místní obyvatelé se navíc bojí dalšího nárůstu tranzitní dopravy a na svojí obranu zformulovali petici. Předpokládají, že nová silnice nepřinese pouze více aut návštěvníků zoologické zahrady. Domnívají se, že novou silnici využijí i každodenní pražští motoristé jako zkratku ze severního okraje do Holešovic a dále k vjezdu do tunelu Blanka. Zkušenosti z jiných míst nárůst aut před vjezdy na kapacitní komunikace potvrzují.

Vůli hledat pozitivní řešení se snaží městská část Troja i prostřednictvím veřejných debat. O dalších možnostech bude veřejnost s odborníky debatovat i v rámci prezentaci mexického architekta Pedra Camereny Berruecos, která proběhne na Trojské louce 1. července 2010 od 19 hodin.

Petice obyvatel Tróji proti výstavbě nové silnice do ZOO

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit