Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Odkazy:

Kritické myšlení, o.s.

SVOD - Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii

Aisis, o.s.

Vzdělávací projekty společnosti Člověk v tísni - Program Varianty: Interkulturní vzdělávání; Globální rozvojové vzdělávání; Polis + Program Jeden svět na školách.

Já, občan - projekt SVOD - Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii

Rozumět médiím - projekt na podporu mediální výchovy společnosti Partners Czech, o.p.s.

Občan a jeho obec - projekt - videoprogram společnosti Partners Czech, o.p.s., který umožňuje žáky poutavou formou vtáhnout do témat, jako je: obec, občanská participace, volby, obecní úřad, obecní zastupitelstvo apod.

Použité a doporučené zdroje informací

Monografie

DOPITA, Miroslav; HRACHOVCOVÁ, Marie. Výchova k demokracii v transformující se společnosti: sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transformující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 21.-24. srpna 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 184 s.

DOSTÁLOVÁ, Radmila. Výchova k občanství didaktický text pro učitele středních škol. Praha:NS Svoboda, 1997, 217 s.

ONDRÁČKOVÁ, Jana. Projekt Výchova k občanství pro základní školu. Praha:Český helsinský výbor, 1995. 48 s.

PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994.

PIKE, G., SELBY, D. Hry pro globální výchovu 1, 2. Praha: Portál, 2000.

PROCHÁZKOVÁ, Ivana; RAABOVÁ, Eva. Výchova k občanství a demokracii: ukázky úloh a náměty pro výuku občanské výchovy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001, 52 s.

VALENTA, J. Učit se být.Témata a metody pro osobnostní a sociální výchovu. Praha: STROM, 2000.

VÝCHOVA k demokracii, konstitucionalismu a občanství: sborník příspěvků z Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd ... konané ve dnech 24.-26.8.1998 ... v Olomouci. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, 1999. 149 s.

WWW

AGENTURA Koniklec. Sněm dětí České republiky pro životní prostředí [online]. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z < http://sdcr.koniklec.cz > .

DĚTSKÉ zastupitelstvo města České Budějovice. [online] [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z: < http://www.budweb.cz/dz/>

GIBSON, Rich. Education for Social Justice, Democracy and Equality [online]. 1.9.2002. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z < http://www.pipeline.com/~rgibson/ > .

I*EARN - Information education and students network. [webovské sídlo]. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z <http://www.iearn.cz>

I*EARN - International education and students network. [webovské sídlo]. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z <http://www.iearn.org>

SDRUŽENÍ dětí pro výchovu k občanství a demokracii. Nové horizonty výchovy k občanství - texty pro studenty ke stažení. [online]. Olomouc: SVOD, 2001. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z: <http://www.svod.cz> .

TEREZA. Globe program v ČR [online]. [Cit. 14.1.2003]. Dostupné z <http://www.terezango.cz/globe.html>

TIBBITS, Felisa. Emerging models for human rights education [online]. 2002. [Cit. 14.1.2003].
Dostupné z < http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0302/ijde/tibbitts.htm> .

Články z českých periodik

BŮŽEK, Antonín a další. Cesty demokracie ve výchově a vzdělání. Aula, Roč. 5 č. 3 (1997), s. 28-32.

HAUSENBLAS, Ondřej. K demokratickému občanství nás vychovávají žáci. Učitelské noviny. Roč. 101, č.22 (1998), s.14.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 12/11/2003

Související zprávy


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit