Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Soud zrušil povolení o kácení dřevin pro D8 u Řehlovic


3. 6. 2013 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]

Na základě žaloby Dětí Země z května 2011 zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem dne 22. května 2013 rozhodnutí ObÚ Řehlovice o vykácení 410 stromů a keřů na ploše 598 m2 v trase dálnice D8 Lovosice – Řehlovice i potvrzující rozhodnutí Správy CHKO České středohoří. Oba úřady rozhodly nezákonně, neboť řádně nezdůvodnily hodnotu kácených dřevin a rozsah uložené náhradní výsadby v počtu 3.690 ks dřevin, v jakých druzích a na jakých místech. Současně mezi podklady chybělo územní rozhodnutí.

„Rozsudek jsme očekávali, neboť jsme opakovaně upozorňovali, že podle zákona a judikatury nelze dřeviny kácet do doby, dokud žadatel nepředloží pravomocné územní rozhodnutí, které ovšem bylo vydáno až o více než rok později, takže postup úředníků v Řehlovicích a na Správě CHKO České středohoří podle nás vykazuje znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Viníkem vykácení 410 ks stromů a keřů na ploše 598 m2 je starosta obce Řehlovic Josef Macháček, který ho dne 29. 11. 2010 povolil, aniž tehdy existovalo územní rozhodnutí, byla přesně stanovena hodnota kácených dřevin a aniž bylo určeno, jaké druhy dřevin, v jakém množství a kde se mají přesně vysadit. Druhým viníkem je bývalá vedoucí Správy CHKO České středohoří Mgr. Markéta Peřinová, která povolení dne 24. 2. 2011 potvrdila jen s drobnou změnou. Zarážející ale je, že se nezákonně kácelo v chráněném území CHKO!

„Krajský soud přitom rezolutně odmítl tvrzení ObÚ Řehlovice, že je nutné povolení vydat za každou cenu, aby se výstavba dálnice D8 urychlila a ušetřily se tak peníze. Přitom správní orgány mají rozhodovat jen v souladu se zákonem a nikoliv v jednostranný prospěch investorů a předčasně,“ upozornil dále Patrik.

ObÚ v Řehlovicích tak musí vést nové řízení o kácení, resp. o uložení náhradní výsadby, která musí být přesně stanovená pro konkrétní plochy a s konkrétními druhy a počty vysazovaných dřevin. Odstranění těchto nezákonností by ale nemělo ohrozit plánovaný termín dostavby dálnice D8 u Řehlovic do června 2015.

Dálnici D8 délky 16,4 km přes České středohoří staví sdružení firem pod vedením firem EUROVIA CS, a. s., a Metrostav, a. s., přičemž původní cena ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšila na cca 12,3 mld. Kč (bez DPH), tzn. o 24 procent, a termín dostavby z prosince 2010 se posunul až na červen 2015.

Přehled sporu o povolení vykácet 410 ks stromů a keře na ploše 598 m2 na dálnici D8-0805 u Řehlovic:
1) 21.09.2010 = Ředitelství silnic a dálnic ČR podává žádost o vykácení dřevin v trase dálnice
2) 29.11.2010 = ObÚ Řehlovice povoluje vykácet 410 stromů a keře na 598 m2 a ukládá vysadit 3.690 ks dřevin
3) 15.12.2010 = Děti Země podávají odvolání, neboť mj. mezi podklady chybí územní rozhodnutí
4) 24.02.2011 = Správa CHKO České středohoří odvolání zamítá a povolení o kácení potvrzuje
5) 16.05.2011 = Děti Země podávají žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem
6) 20.04.2012 = krajský úřad potvrzuje vydání územního a stavebního rozhodnutí MěÚ Lovosice
7) 22.05.2013 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu uznává a ruší obě rozhodnutí pro vady a nezákonnost
8) 30.06.2015 = předpokládaný termín dostavby celé dálnice D8-0805

Dálnice D8 se stává symbolem obrany práv občanů (22.12.2012)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit