Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Hyundai v Nošovicích opět ignoruje zákony: bez stavebního povolení začal stavět závod své dceřiné společnosti HYSCO.


14. 7. 2008 - BRNO [Ekologický právní servis]

Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. („HMMC“) v Nošovicích opět ignoruje zákony. Tentokráte svůj protiprávní postup vystupňovala, když výstavbu haly na zpracování ocelových svitků HYSCO zahájila tzv. na černo, bez platného stavebního povolení. Stavební úřad proto musí zahájit řízení o odstranění stavby.

Ignorování zákonů ze strany HMMC deklaroval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ten na základě odvolání právníků programu GARDE sdružení EPS („GARDE-EPS“) přezkoumával stavební povolení pro závod HYSCO, které na základě žádosti HMMC v dubnu 2008 vydal stavební úřad v Dobré. Krajský úřad však v průběhu odvolacího řízení zjistil, že na stavbě závodu HYSCO byly nelegálně započaty stavební práce na základových konstrukcích stavby. Z důvodu, že stavebník práce zahájil bez pravomocného stavebního povolení, krajský úřad odvolací řízení zastavil a stavební povolení na halu HYSCO zrušil. Stavební úřad je nyní podle stavebního zákona povinen zahájit řízení o odstranění nelegálně zahájené stavby.

Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: „Automobilka snaží zahájit výrobu co nejdříve a ignoruje přitom požadavky českých zákonů.“ Zatímco v nedávné minulosti HMMC v několika případech „pouze“ nelegálně dodatečně měnil rozměry již povolených staveb, nezákonným zahájením stavby bez stavebního povolení podle GARDE-EPS zbořil další pomyslnou hranici respektování práva. „Skutečně dobrý a zodpovědný soused, jak se opakovaně Hyundai prezentuje, zákony dodržuje a nikoliv si sám určuje, co a kdy pro něj platí,“ zpochybňuje veřejnou prezentaci automobilky o dobrém sousedství Jiří Nezhyba.

GARDE-EPS společně s dalšími organizacemi včetně nošovických občanů v listopadu 2006 uzavřel s HMMC, Českou republikou a dalšími stranami smlouvu, Deklaraci porozumění. V ní se HMMC mj. zavázal důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu.[5] GARDE-EPS k tomu konstatuje, že svým odvoláním Deklaraci porozumění neporušil, neboť ta jej zavazuje nevyužít právních prostředků pouze ohledně výstavby vlastního závodu společnosti HMMC, což není tento případ, který se týká konstrukce závodů dceřiné společnosti HMMC.

Více informací u EPS

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz