Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

ArcelorMittal ve světě - umírající horníci, závažné znečišťování ovzduší nebo nucené vysídlení obyvatel


22. 5. 2008 - BRNO [EPS - GARDE]

Globální odpovědnost občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) spolu s dalšími 11 nevládními organizacemi z 8 zemí světa zveřejnil publikaci popisující negativní dopady působení ocelářské společnosti ArcelorMittal na obyvatele žijící v okolí jejích závodů.

Publikace s názvem – „In the wake of ArcelorMittal - the global steel giant's local impacts“ byla představena minulou středu na tiskové konferenci konané v Lucemburku u příležitosti valné hromady společnosti ArcelorMittal. Obsahuje celkem 9 případových studií monitorujících problematické aspekty působení společnosti ArcelorMittal v různých zemích světa.

Studie dokumentují, že ekonomický úspěch této společnosti je založen na strategii získání zastaralých, environmentálně nevyhovujících zařízení, a následném prudkém navyšování produkce a minimalizování nákladů. Výsledkem jsou logicky významné negativní dopady - závažné znečišťování životního prostředí, nízká úroveň bezpečnosti práce a pracovní úrazy a ignorování požadavků postižených občanů.

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Příklady ze zahraničí ukazují, že problém dlouhodobého a několikanásobného překračování zákonných limitů znečišťujících látek v ovzduší v okolí závodu ArcelorMittal v Ostravě rozhodně není ojedinělým úkazem. Neodpovědné jednání této společnosti má globální charakter.“

Publikace popisuje např. záměr ArcelorMittalu vybudovat v Indii dva gigantické hutní závody na území obývaném původní, tradičním způsobem žijící, populací, jejíž území má být investicí nenávratně zničeno; závažné problémy se znečištěním ovzduší v okolí závodů ArcelorMittal v urbanistické oblasti státu Ohio v USA a Jihoafrické republice, nebo vysoký počet smrtelných úrazů horníků pracujících v dolech ArcelorMittal v Kazachstánu.

Společnost ArcelorMittal, jejímž největším akcionářem je čtvrtý nejbohatší muž světa Lakshmi Mittal, přitom pro svůj rozvoj čerpá více než štědrou veřejnou finanční podporu ze strany institucí jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo Mezinárodní finanční korporace (IFC). Celkem již tato podpora dosáhla přibližně částky 692 miliónů dolarů.

Dana Sadyková, z kazašské nevládní organizace Eco Museum k tomu uvádí: "Projekty a investice podpořené z veřejných rozpočtů by měly být v prvé řadě celkově prospěšné pro společnost. Podpora pro ArcelorMittal však znamená přehlížení aktivit korporace, která je zodpovědná za více než 100 smrtelných pracovních úrazů v kazašských dolech za posledních 5 let.“

Nevládní organizace spolupracující na přípravě publikace zároveň oznámily vznik nové mezinárodní koalice – Global Action on ArcelorMittal, jejímž cílem je globální monitoring neodpovědného jednání společnosti ArcelorMittal a postupné prosazení konkrétních opatření u mezinárodních institucí a nadnárodního managementu společnosti. Aktivity této koalice by v konečném důsledku měly směřovat ke zmírnění negativního dopadu činnosti společnosti ArcelorMittal na své okolí.

Mezi základní požadavky koalice, představené ve vydané studii, patří: Zahájení otevřeného dialogu společnosti ArcelorMittal se zaměstnanci a místními obyvateli, zavedení environmentálních a zdravotních akčních plánů zahrnujících investice ke snížení znečištění v okolí závodů ArcelorMittal, zvýšení bezpečnosti práce, nebo ukončení veřejné podpory ze strany národních vlád a mezinárodních finančních institucí

Kontakt:
Jan Šrytr, Program GARDE- Globální odpovědnost, EPS, mobil: 775 154 087, jan.srytr@eps.cz

TZ na stránkách Ekologického právního servisu

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz