Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Občanská sdružení podala žalobu proti rozšíření magistrály


23. 6. 2008 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Občanská sdružení nesouhlasí s rozšiřováním severojižní magistrály v Praze. Ateliér pro životní prostředí proto podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy a pražského magistrátu.

Úřady povolily přistavění dalších pruhů a nových sjezdů k magistrále v oblasti Pankráce, kde bez urbanistické koncepce vyrůstá drúza kancelářských komplexů a uvažuje se o mrakodrapech. Z odborné studie magistrátu vyplývá, že obří komplexy způsobí zahlcení všech silnic. Na Pankráci má vzniknout téměř osmnáct tisíc nových parkovacích stání.

„Rozhodnutí Ministerstva dopravy definitivně umožňuje rozšíření jedné z dopravně nejvíce zatížených komunikací v Praze. V okolí magistrály jsou přitom dlouhodobě dramaticky překračovány zákonné hygienické limity pro hluk a znečištění ovzduší a tisíce lidí žijí v prostředí ohrožujícím jejich zdraví. Namísto řešení nevyhovujícího stavu se však připravuje zatraktivnění této komunikace pro další nárůst dopravy,“ shrnuje hlavní důvody pro podání žaloby právník Ondřej Tošner, zastupující ve sporu Ateliér pro životní prostředí.

O povolení k rozšíření magistrály a vybudování nových sjezdů požádala společnost ECM, která chce na Pankráci stavět kontroverzní mrakodrapy. V prosinci 2007 vydal souhlasné rozhodnutí pražský magistrát. Občanská sdružení se odvolala k Ministerstvu dopravy, které v dubnu 2008 původní povolení magistrátu potvrdilo a námitky občanských sdružení zamítlo.

Marie Janoušková z Občanské iniciativy Pankráce zdůrazňuje, že kapacity Pankrácké pláně a Budějovické jsou zcela vyčerpány a území se s další dopravou nevyrovná. „Vezmeme-li v úvahu stavby, které se na Pankráci nyní plánují, vzniklo by zde přes sedmnáct tisíc nových parkovacích stání. To znamená navýšení dopravy o sedmdesát tisíc jízd denně,“ říká.

Z oficiálních údajů magistrátu vyplývá, že po roce 2010 bude dopravní zatížení magistrály na Pankráci vyšší o 43 až 80 % oproti roku 2002, kdy se vydávalo povolení pro Dopravní řešení Pankrácké pláně. „Při schvalování některých staveb – například rozestavěného obchodního centra Arkády nebo kancelářské budovy Gemini, úřady tento očekávaný nárůst dopravy nezohlednily. Je tedy zřejmé, že po dostavbě všech plánovaných budov na Pankráci a Budějovické se životní prostředí zdejších obyvatel zásadně zhorší,“ dodává Janoušková.

Podle právníka Petra Kužvarta z Ateliéru pro životní prostředí je rozšiřování magistrály dokonce protiústavní. „Nadlimitní zatížení určité oblasti hlukem nebo exhalacemi je protiprávní a úřady musejí dělat všechno proto, aby takový stav napravili. Umisťování jakýchkoliv staveb do nadlimitně zatíženého území musí prokazatelně vést ke zlepšení situace, nikoliv k jejímu zhoršení. Z tohoto pohledu porušuje rozšíření magistrály ústavní právo obyvatel Pankráce na život ve zdravém životním prostředí,“ vysvětlil Kužvart.

„Plány na rozšíření magistrály v oblasti Pankráce jsou v příkrém rozporu se sliby města, že dopravu na tomto průtahu Prahou zklidní,“ připomíná Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Magistrát slíbil, že po zprovoznění tunelu Blanku Městského okruhu bude investovat do humanizace severojižní magistrály a přemění ji v městský bulvár. „Rozšíření magistrály na jednom konci ale znemožní její zúžení na konci druhém. Magistrát by měl jasně vysvětlit, co vlastně Pražanům chystá,“ řekl Skalský. Podle něj tkví řešení pro Pankrác ve snížení objemu nových budov a podpoře veřejné a bezmotorové dopravy.

Kontakt:
Martin Skalský, martin.skalsky@arnika.org, tel: 775 168 026
Tiskový mluvčí sdružení ARNIKA: Jan Losenický, jan.losenicky@arnika.org, tel/fax: 222 781 471, mobil: 606 727 942

Více informací

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz