Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ekologická pro a proti vstupu do Evropské unie


2. 6. 2003 - PRAHA [Hnutí Duha / Econnect]

Alena Mejstříková

Hnutí Duha v pátek zveřejnila ekologické přínosy, šance, zápory a rizika členství v Evropské unii. Obsahuje je nový informační listu - Evropská unie: ekologická pro a proti. Duha se tak připojuje k vrcholící diskusi o kladech i záporech našeho vstupu do Evropské unie, o kterém budeme za 14 dní rozhodovat v referendu. Další soubor názorů i informací o vstupu do EU z hlediska životního prostředí můžete najít také na stránkách Ekolistu. Příspěvkem do diskuse bude také zítřejší seminář STUŽ s názvem Evropa a my - vstup do EU a životní prostředí.

Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Nelze jednoznačně říci, že unie bude znamenat čistější, nebo špinavější prostředí. Členství v EU přinese řadu různých ekologických změn. Některé zvýší znečištění, jiné jej sníží, některé zvětší množství odpadu na skládkách, jiné jej zmenší, některé zajistí lepší ochranu české krajiny, jiné způsobí větší devastaci. Pro a proti nelze jednoduše sčítat nebo odčítat, protože jsou často dost odlišné povahy: vedle sebe leží rychlá zlepšení a dlouhodobé trendy k horšímu i naopak. Namísto jednoznačného doporučení jsme udělali inventuru ekologických přínosů i záporů. Občané se musí rozhodnout sami."

Duha zároveň vyzývá k účasti na hlasování: "Referendum je důležitým demokratickým prostředkem. Pokud by tento historicky první a zároveň neobyčejně důležitý plebiscit skončil fiaskem pro nezájem občanů, těžko politiky příště přimějeme, aby vypisovali hlasování o dalších otázkách."

V 11 kapitolách Duha vysvětluje hlavní okamžité i dlouhodobé přínosy a zápory členství v Evropské unii. Z kapitol v infolistu vybíráme:

Vyšší ekologické standardy
EU má v mnoha oblastech vyšší ekologické standardy než dosavadní česká legislativa. Proto se v posledních letech stala součástí našich zákonů řada pravidel, která zlepší zdraví a kvalitu života. Na druhou stranu například v případě toxických odpadů jde částečně o krok zpět. EU totiž požaduje zvláštní zacházení u podstatně menšího počtu nebezpečných odpadů než původní česká legislativa.

Peníze na zelené projekty
Po vstupu do Evropské unie se zvětší objem fondů, ze kterých budou české úřady, kraje, města či obce čerpat. Mohou tak získat důležitý zdroj prostředků na investice do moderních zelených technologií.

Inspirace čistými zeměmi
Je možná ještě důležitější než zavádění evropské legislativy. Většina ekologické legislativy zůstane totiž v domácí kompetenci. EU řeší pouze některé oblasti. Neexistují třeba evropské zákony o podpoře vratných lahví, evropské zásady hospodaření v lesích nebo evropské regule pro jaderné elektrárny, nemluvě o evropském řešení dopravy ve městech nebo o evropském přístupu k těžbě nerostných surovin. Podobně neplatí ani žádné evropské dopravní předpisy.

Evropská politická kultura
Důležitý je vliv politické a občanské kultury i standardů státní správy. Právo občanů vyjadřovat se k plánované chemičce v sousedství či k velkolomu za humny obce, opatření proti konfliktu zájmů či korupci úředníků, otevřené posuzování projektů a další demokratická pravidla jsou v řadě států EU samozřejmostí.

Konec globálních eurovýmluv
Pokud vstoupíme do EU, musí česká diplomacie tím spíše respektovat evropské stanovisko. Názor unie ovšem vznikne v diskusi mezi členskými státy a v ní se domácí politici budou muset vyjádřit.V této debatě už žádná úniková cesta nebude. Čeští zástupci v Bruselu nemohou prostě při každé příležitosti říkat, že podepisujeme stanovisko - řekněme - Německa, Finska či Španělska, tečka.

Více peněz rovná se více pesticidů
Spotřeba pesticidů a umělých hnojiv u nás začátkem devadesátých let poklesla tak prudce, že ačkoli od roku 1994 opět postupně roste, stále zůstává na poměrně nízké úrovni. Pouze dva státy EU (Švédsko a Finsko) spotřebují v přepočtu na hektar méně toxických postřiků než Česká republika. Evropský systém agrárních dotací - Společná zemědělská politika (CAP) preferuje intenzivní hospodaření. Nové subvence umožní našim zemědělcům podstatně vyšší nákupy pesticidů i umělých hnojiv.

Peníze na devastující projekty
Záleží především na české vládě a krajských úřadech, kde skončí peníze z evropských fondů. Mohou je investovat do čistých technologií. Ale také hrozí, že umožní výstavbu devastujících megaprojektů, jako je kanál Dunaj - Odra -Labe, nebo zbytečných, toxických a drahých spaloven odpadu, jež ničí kvalitní suroviny.

Více kamionů na silnicích
Otevření hranic může způsobit další dramatický nárůst tranzitní kamionové dopravy, která hlukem i znečištěním poškozuje zdraví obyvatel českých měst a obcí.

Otevírání ekonomiky globalizaci
Vstup do EU nesporně není rozhodujícím faktorem, který globalizační trendy u nás ovlivňuje. Určitě však svým dílem přispěje k zapojení českého hospodářství do rostoucí světové přepravy zboží, která zvyšuje exhalace, či k rozšiřujícímu se vlivu nekontrolovaných nadnárodních korporací.

Ceny pozemků a domů v pohraničí
Ačkoli smlouva s unií na sedm let blokuje nákup půdy cizinci, ceny domů se vyhoupnou už nyní - a zejména po uplynutí této lhůty. V pohraničí to může vést k částečné migraci do měst, protože starousedlíci s nižšími příjmy nebudou schopni konkurence.

Rozhodování se vzdaluje lidem
Lepší demokratická kultura bude vykoupena tím, že se úředníci i politici kompetentní v řadě věcí geograficky vzdálí.

Informační list - Evropská unie: ekologická pro a proti
Fórum názorů o EU na Ekolistu
EU a životní prostředí - soubor informací o EU na stránkách Ekolistu

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. srpna 2019 19:00 - 23:30 - Praha
Stories of Zambia (not only) about Migration [cz,  mkc]

PŘÍBĚHY ze ZAMBIE nejen O MIGRACI. Akce se koná 29. srpna 2019 v 19:00 až 23:30.

***
Etnický event/Stories of Zambia (not only) about Migration. The event takes place on August 29 in 19:00. 

• místo: LT Coffee & LB Wine, Vladislavova 16, 11000 Praha
• pořádají: Charita ve světě, Charita Česká republika
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz