Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Narovná Rada pro rovné příležitosti vztahy mezi ženami a muži v ČR?


28. 5. 2003 - PRAHA [Econnect]

Renata Škrobálková

Přenést problematiku rovného zacházení s muži a ženami na institucionální úroveň státní správy je hlavním úkolem Rady vlády pro rovné příležitosti, která od roku 2001 pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Mezi hlavní priority Rady jako poradního orgánu vlády patří připravovat návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro muže a ženy v oblasti harmonizace českého práva s právem EU, projednávat a koordinovat základní koncepční směry vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, stanovovat priority pro projekty jednotlivých resortů na podporu realizace rovných příležitostí a hodnotit jejich efektivitu. „Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je orgán poměrně mladý, a proto je potřeba jeho činnost rozvíjet a konkretizovat,“ říká na adresu Rady zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, jeden z členů Rady. Podle něj je v této oblasti velice těžké uchopit problém a vymezit vůči němu jasné stanovisko. „Mám pocit, že tu chybějí do očí bijící jednotlivosti, které lze překonat pomocí zákona. Prozatím se jedná o jakousi obecnou inventuru toho, co se děje,“ pokračuje Jařab. Právě z toho důvodu Rada přistoupila k tomu, že na svých pravidelných zasedáních vytváří text Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů v ČR, za které nesou odpovědnost jednotlivé resorty ministerstev.

Jednou z hlavních priorit Rady je do konce roku 2003 zpracovat výsledky genderových analýz do koncepčních materiálů, které budou spadat do působnosti ministerstev. Do stejného data má být zpracována problematika zajištění rovných příležitostí žen a mužů v přístupu k ekonomické aktivitě s důrazem na specifické postavení žen žijících na venkově. V tomto směru totiž nadále přetrvává diskriminace žen v segregaci pracovního trhu podle pohlaví včetně feminizace některých odvětví, nižších výdělcích žen a jejich mzdovém znevýhodňování, v obtížném dosahování řídicích a rozhodovacích pozic jak v podnikatelské, tak veřejné sféře, skryté diskriminaci osob pečujících o děti a v neposlední řadě preferovat při propouštění ženy. „Podle genderové analýzy zaměstnanosti, kterou zpracovalo ministerstvo práce sociálních věcí, platí, že i přes vyšší podíl žen v obyvatelstvu, jsou ženy méně ekonomicky aktivní a především v kategorii dlouhodobě nezaměstnaných převyšují muže,“ říká náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Miroslav Fuchs, místopředseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Kromě toho Rada vidí řešení v celkovém zlepšení informovanosti o problematice rovných příležitostí na všech úrovních působnosti, tj. od školení a seminářů pro veřejnost, až po úzce specializované programy pro pedagogy či postupné aplikace genderově senzitivní výuky na školách a ve školských zařízeních. Podle Elišky Janšové z Asociace pro rovné příležitosti je důležité, aby činnost Rady byla provázána s činností neziskových organizací, které se věnují tématu gender. „Je pravda, že v Radě je z dvaceti tří členů pouze sedm z neziskového sektoru, ale to vůbec nevadí. Někdy to sice vypadá, jako bychom byly v opozici vůči ministerským úředníkům, ale není to tak. Všichni se snažíme problematiku rovného postavení mezi ženami a muži posunout dál, než je tomu doteď,“ pokračuje Janšová.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů využívá strategie ovlivňování politiky na úrovni náměstků jednotlivých resortů ministerstev. „Myslíme si, že náměstci a náměstkyně mají mnohem větší pravomoci než jen řadoví zaměstnanci ministerstev. Rozhodnutí jsou přenášeny přímo na vedení jednotlivých ministerstev a toho bychom chtěli maximálně využít,“ říká místopředseda Rady Fuchs. Aktivní politika zavádění rovných příležitostí v praxi se daří hlavně ministerstvu obrany, které výrazně navýšilo počet žen ve svých řadách. „Je to sice také hlavně kvůli požadavkům z NATO, nicméně je to další krok kupředu,“ doplňuje Janšová.

Ani Evropská unie neodkládá problém rovných příležitostí žen a mužů stranou a má jej zakotven v řadě dokumentů. Na konci března 2003 proběhla v Athénách mimořádná konference na téma rovnoprávného postavení žen ve společnosti, která schválila text Deklarace o ženách a Evropském konventu. Jejím výsledkem je požadavek, aby princip rovnoprávnosti žen a mužů byl, spolu s ostatními formami diskriminace, začleněn do textu budoucí evropské ústavy.

Priority a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen
Declaration on Women and the European Convention
Women and European Union
European Women's Lobby

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. srpna 2019 19:00 - 23:30 - Praha
Stories of Zambia (not only) about Migration [cz,  mkc]

PŘÍBĚHY ze ZAMBIE nejen O MIGRACI. Akce se koná 29. srpna 2019 v 19:00 až 23:30.

***
Etnický event/Stories of Zambia (not only) about Migration. The event takes place on August 29 in 19:00. 

• místo: LT Coffee & LB Wine, Vladislavova 16, 11000 Praha
• pořádají: Charita ve světě, Charita Česká republika
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz