Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Výzva občanských organizací Evropské Radě – spojte se znovu s občany!


15. 6. 2005 - PRAHA [Ústav pro ekopolitiku / Zelený kruh / STUŽ / Oživení]

Dvě ze tří nedávno konaných národních referend vedla k odmítnutí Evropské ústavy. V této souvislosti a u příležitosti zasedání Evropské rady vyzývá Civil Society Contact Group - největší platforma občanských organizací v Evropě - k přijetí okamžitých kroků, které vyvedou Evropu a její občany ze současné rozpačité a chaotické situace. Civil Society Contact Group ve svém dnešním dopise Evropské radě zdůrazňuje ochotu spolupracovat při budování nové důvěry občanů v budoucnost Evropské unie.

„Je jasné, že EU se nemůže dále rozvíjet pokud ji občané nechápou a nepodporují“, vysvětluje John Hontelez, předseda Civil Society Contact Group a doplňuje: „Vyzýváme Evropskou radu, aby zaprvé ukázala takovou vizi do budoucna, která povzbudí a mobilizuje ženy, muže i mladé lidi v Evropě, a zadruhé, aby se otevřela navenek a zahájila projekt na podporu transparentnosti, demokratizace a odpovědnosti EU.“

Za klíčový koncept pro budoucnost Evropy považuje Civil Society Contact Group participativní demokracii, jak je definována v Evropské ústavě. Tento koncept představuje vyšší transparentnost a odpovědnost při přijímání rozhodnutí a dlouhodobě způsob, jak překonat propast mezi důvěrou občanů na straně jedné a institucemi EU a politiky na straně druhé.

Civil Society Contact Group sdružuje šest největších sítí Evropských nevládních organizací:
Social Platform, Concord (Evropská konfederace pro podporu a rozvoj nevládních organizací), Human Rights and Democracy Network, Green 9 (environmentální organizace), European Women´s Lobby a EFAH (Evropské forum pro umění a kulturní dědictví).

Z českých organizací se k dopisu připojily Zelený kruh, Ústav pro ekopolitiku, STUŽ a Oživení.


OTEVŘENÝ DOPIS OBČANSKÝCH ORGANIZACÍ EVROPSKÉ RADĚ
15. 6. 2005

CIVIL SOCIETY CONTACT GROUP

Vážení členové Evropské Rady

V členských státech se doposud konala tři referenda ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu (Evropská ústava), z toho dvě vedla k jejímu zamítnutí. Účast občanů byla v obou případech vysoká.

Situace ukazuje na narůstající propast mezi důvěrou občanů a Evropskou unií coby institucí. Současný model fungování EU a politické priority, které předkládá, vedou k netečnosti občanů. Nehraje přitom roli, jak silnou či slabou EU tito občané chtějí. Zatímco politici se soustředí na institucionální reformy, otázky rozdělení moci a liberalizaci jako cíl sám o sobě, občané členských států EU se zajímají především o to, co znamená silnější EU z hlediska zaměstnanosti, bezpečnosti, kvality života, životního prostředí a budoucnosti jejich dětí.

EU se nemůže dále rozvíjet, pokud ji nebudou občané dostatečně podporovat a chápat.

Evropská rada musí začít jednat a ukázat, že přijímá tuto zprávu. Vyzýváme ji, aby, především:

1. Zahájila projekt na podporu transparentnosti, demokratizace a odpovědnosti EU. Mnoho občanů se, v důsledku přesunutí většího množství úkolů a mandátu z národní úrovně, právem obává menší možnosti sledovat a ovlivňovat rozhodovací procesy. EU stále ještě není plně demokratická. Právní předpisy vznikají více za zavřenými dveřmi než na národních úrovních. Je stále obtížnější orientovat se v postupech probíhajících v EU, účast veřejnosti se zajišťuje způsobem ad-hoc, organizace prosazující veřejné zájmy nemají přístup k soudu. Koncept „participativní demokracie“, tak jak je definován v Evropské ústavě, je potřeba převést do praxe. Vyzýváme Evropskou radu, aby se zavázala maximálně zprůhlednit rozhodovací procesy a aby do této snahy zapojila všechny instituce.

2. Ukázala vůli vést EU způsobem, který povzbuzuje a mobilizuje lidi. Představte vizi EU, která bude založena na hodnotách, sociální spravedlnosti, úctě k člověku a přírodě, solidaritě mezi obyvateli Evropy i dalších částí světa. K tomu jistě přispěje i přijetí navrhované Deklarace udržitelného rozvoje. Neučiňte z tohoto návrhu vágní dokument! Podpořte jej finančními nástroji, které prokáží společné odhodlání dovést Evropu a svět k udržitelnému rozvoji realizací konkrétních opatření. Zajistěte provázanost politik a ve svých politických prohlášeních jasně uveďte, že fondy a politiky EU propojují v konkrétních případech i systematicky cíle ekonomické, sociální a environmentální.

Podepsáni:
Social Platform
Concord (Evropská konfederace pro podporu a rozvoj nevládních organizací)
Human Rights and Democracy Network
Green 9 (environmentální organizace)
European Women´s Lobby
EFAH (Evropské forum pro umění a kulturní dědictví)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit