Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Výzva občanských organizací Evropské Radě – spojte se znovu s občany!


15. 6. 2005 - PRAHA [Ústav pro ekopolitiku / Zelený kruh / STUŽ / Oživení]

Dvě ze tří nedávno konaných národních referend vedla k odmítnutí Evropské ústavy. V této souvislosti a u příležitosti zasedání Evropské rady vyzývá Civil Society Contact Group - největší platforma občanských organizací v Evropě - k přijetí okamžitých kroků, které vyvedou Evropu a její občany ze současné rozpačité a chaotické situace. Civil Society Contact Group ve svém dnešním dopise Evropské radě zdůrazňuje ochotu spolupracovat při budování nové důvěry občanů v budoucnost Evropské unie.

„Je jasné, že EU se nemůže dále rozvíjet pokud ji občané nechápou a nepodporují“, vysvětluje John Hontelez, předseda Civil Society Contact Group a doplňuje: „Vyzýváme Evropskou radu, aby zaprvé ukázala takovou vizi do budoucna, která povzbudí a mobilizuje ženy, muže i mladé lidi v Evropě, a zadruhé, aby se otevřela navenek a zahájila projekt na podporu transparentnosti, demokratizace a odpovědnosti EU.“

Za klíčový koncept pro budoucnost Evropy považuje Civil Society Contact Group participativní demokracii, jak je definována v Evropské ústavě. Tento koncept představuje vyšší transparentnost a odpovědnost při přijímání rozhodnutí a dlouhodobě způsob, jak překonat propast mezi důvěrou občanů na straně jedné a institucemi EU a politiky na straně druhé.

Civil Society Contact Group sdružuje šest největších sítí Evropských nevládních organizací:
Social Platform, Concord (Evropská konfederace pro podporu a rozvoj nevládních organizací), Human Rights and Democracy Network, Green 9 (environmentální organizace), European Women´s Lobby a EFAH (Evropské forum pro umění a kulturní dědictví).

Z českých organizací se k dopisu připojily Zelený kruh, Ústav pro ekopolitiku, STUŽ a Oživení.


OTEVŘENÝ DOPIS OBČANSKÝCH ORGANIZACÍ EVROPSKÉ RADĚ
15. 6. 2005

CIVIL SOCIETY CONTACT GROUP

Vážení členové Evropské Rady

V členských státech se doposud konala tři referenda ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu (Evropská ústava), z toho dvě vedla k jejímu zamítnutí. Účast občanů byla v obou případech vysoká.

Situace ukazuje na narůstající propast mezi důvěrou občanů a Evropskou unií coby institucí. Současný model fungování EU a politické priority, které předkládá, vedou k netečnosti občanů. Nehraje přitom roli, jak silnou či slabou EU tito občané chtějí. Zatímco politici se soustředí na institucionální reformy, otázky rozdělení moci a liberalizaci jako cíl sám o sobě, občané členských států EU se zajímají především o to, co znamená silnější EU z hlediska zaměstnanosti, bezpečnosti, kvality života, životního prostředí a budoucnosti jejich dětí.

EU se nemůže dále rozvíjet, pokud ji nebudou občané dostatečně podporovat a chápat.

Evropská rada musí začít jednat a ukázat, že přijímá tuto zprávu. Vyzýváme ji, aby, především:

1. Zahájila projekt na podporu transparentnosti, demokratizace a odpovědnosti EU. Mnoho občanů se, v důsledku přesunutí většího množství úkolů a mandátu z národní úrovně, právem obává menší možnosti sledovat a ovlivňovat rozhodovací procesy. EU stále ještě není plně demokratická. Právní předpisy vznikají více za zavřenými dveřmi než na národních úrovních. Je stále obtížnější orientovat se v postupech probíhajících v EU, účast veřejnosti se zajišťuje způsobem ad-hoc, organizace prosazující veřejné zájmy nemají přístup k soudu. Koncept „participativní demokracie“, tak jak je definován v Evropské ústavě, je potřeba převést do praxe. Vyzýváme Evropskou radu, aby se zavázala maximálně zprůhlednit rozhodovací procesy a aby do této snahy zapojila všechny instituce.

2. Ukázala vůli vést EU způsobem, který povzbuzuje a mobilizuje lidi. Představte vizi EU, která bude založena na hodnotách, sociální spravedlnosti, úctě k člověku a přírodě, solidaritě mezi obyvateli Evropy i dalších částí světa. K tomu jistě přispěje i přijetí navrhované Deklarace udržitelného rozvoje. Neučiňte z tohoto návrhu vágní dokument! Podpořte jej finančními nástroji, které prokáží společné odhodlání dovést Evropu a svět k udržitelnému rozvoji realizací konkrétních opatření. Zajistěte provázanost politik a ve svých politických prohlášeních jasně uveďte, že fondy a politiky EU propojují v konkrétních případech i systematicky cíle ekonomické, sociální a environmentální.

Podepsáni:
Social Platform
Concord (Evropská konfederace pro podporu a rozvoj nevládních organizací)
Human Rights and Democracy Network
Green 9 (environmentální organizace)
European Women´s Lobby
EFAH (Evropské forum pro umění a kulturní dědictví)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz