Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Jak by měly být NNO zapojeny do programování strukturálních fondů 2007 – 2013?


10. 4. 2005 - []

Centrum pro komunitní práci (CpKP) v těchto dnech dokončilo zprávu pro Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor rámce podpory společenství zprávu, jež vedle popisu účasti NNO v přípravě minulého programového období, obsahuje především návrhy a doporučení, jak by měla fungovat spolupráce a komunikace mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou při přípravě dalšího programového období na léta 2007-2013.

Zpráva nese název Komunikační strategie při přípravě programového období EU 2007-2013 - Návrh systému zapojení NNO do přípravy programových dokumentů na období 2007-2013 a je v kompletní podobě k dispozici na internetových stránkách http://www.cpkp.cz/regiony/zakazka.mmr/uvod.htm.

Zpráva popisuje a navrhuje nejlepší způsob zapojení NNO tak, aby jejich připomínky, nápady a návrhy byly vzaty v potaz při stanovování priorit Strukturálních fondů EU v novém období.

Jedná se o jedinečný projekt a snahu systematicky vyřešit a zajistit účast NNO v diskusích kolem budoucí podoby Strukturálních fondů. Tyto diskuse budou v nejbližší době probíhat jak na celostátní úrovni, tak i v krajích a regionech. Z pohledu NNO má tato zpráva klíčový význam.

Co ve zprávě najdete:
Shrnutí základních zkušeností z programového období 2004-2006 v ČR. Výzkum společnosti SC&C zjišťující očekávání a preference NNO v programovém období 2007-2013.
Výsledky ankety mezi NNO, která proběhla v únoru a na počátku března o způsobu zapojení do přípravy dalšího programového období.
Shrnutí základních zkušeností z programování v sousedních zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko).
Návrh struktury komunikace a spolupráce mezi NNO a veřejnou správou.
Další doplňující informace o principu partnerství, nevládních organizacích.

Komunikační strategie při přípravě programového období na léta 2007-2013
Zjišťují, jak lépe zapojit neziskovky do příprav na čerpání peněz z Evropské unie (tisková zpráva CpKP)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit