Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Nová směrnice poskytující veřejnosti lepší přístup k informacím o životním prostředí vstupuje v platnost


14. 2. 2005 - [Zastoupení Evropské komise v ČR]

Nová pravidla, která poskytují evropské veřejnosti lepší přístup k informacím o životním prostředí, se stala závazná pro všechny členské státy Evropské unie. Nová Směrnice o veřejném přístupu k environmentálním informacím (2003/4/ES) posiluje stávající pravidla EU v této oblastí a spojuje je s požadavky na informace o životním prostředí stanovené Aarhuskou úmluvou z roku 1998. Stanoví, že každá fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na občanství, národnost nebo místo bydliště, má právo na přístup k environmentálním informacím drženým nebo vytvářeným veřejnými institucemi. Příklady takových informací jsou údaje o emisích v životním prostředí, jejich důsledcích pro veřejné zdraví a výsledcích hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA). Aarhuská úmluva zaručuje veřejnosti přístup k informacím o životním prostředí, zajišťuje veřejnou účast při rozhodování o otázkách životního prostředí a umožňuje veřejnosti sjednat nápravu, když je porušeno environmentální právo. Nová pravidla jsou klíčovým krokem směrem ke zlepšení transparentnosti environmentální politiky. Stane se zárukou toho, aby občané měli větší slovo v environmentálních záležitostech. Nová směrnice nahrazuje směrnici z roku 1990 (Směrnici 90/313/EHS).

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit