Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu


24. 5. 2005 - PRAHA [Econnect]

29. října 2004 v Římě podepsalo 28 států Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Bude-li během následujících dvou let ratifikována ve všech členských státech EU, vstoupí ústava v platnost 1. listopadu 2006. Způsob ratifikace záleží především na zvyklostech té které země. V některých zemích bude ústavu ratifikovat parlament, v některých díky tradici všelidového hlasování, budou rozhodovat občané v referendu. Referendum se s největší pravděpodobností uskuteční také u nás. Před tím bychom však měli o Ústavě něco vědět. K tomu může přispět i nová publikace 50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu, kterou zpracovala evropská nevládní organizace ECAS - European Citizen Action Service a do češtiny přeložilo zastoupení Evropské komise v ČR.

V publikaci najdete odpovědi na otázky jako např. Co je to Evropská ústava? Jak byla navržena? Co změní v životě občana? Jak budou chráněna jeho práva? Jak mohou občané dosáhnout toho, aby byl v Evropské unii slyšet jejich hlas? Publikace se nezaměřuje na dílčí politiky, ale na témata jako je občanská společnost, občanská práva, občanství a instituce EU. Jinak řečeno: povede Ústava k přiblížení Evropy občanům?

50 otázek je zde proto rozděleno do osmi sekcí: Obecně, Původ Ústavy, Občanství, Listina základních práv, Princip participativní demokracie, EU bližsí občanovi, Vstoupení v platnost a revize Ústavy, Závěr.

Publikaci najdete volně ke stažení na stránkách www.evropska-unie.cz.

Základní informace o evropské ústavě

Návrh evropské ústavní smlouvy byl připraven za účasti zástupců všech stávajících i budoucích členských států EU v Konventu (únor 2002 – červenec 2003) a posléze projednán mezivládní konferencí (říjen 2003 – červen 2004). Diskuse nad textem byla po celou dobu přístupná na webových stránkách http://european-convention.eu.int. Signatářem ústavy jsou vedle 25 členů i 3 kandidátské země: Rumunsko, Bulharsko a Turecko.

Ústava v zájmu srozumitelnosti a jasnosti nahrazuje všechny stávající Smlouvy jediným textem, jedním z jejích cílů je zlepšit orientaci ve smluvních dokumentech EU. Je rozdělena do preambule a 4 částí, připojeny jsou dále dvě přílohy – Protokoly a přílohy I a II a Prohlášení a závěrečný akt. Do Ústavy byla jako část II začleněna Charta základních práv EU přijatá v Nice v prosinci 2000.

Evropská ústavní smlouva z velké části přebírá a případně upřesňuje ustanovení již existujících smluv. Zároveň do ní byla zapracována některá nová ustanovení, která oproti současnému stavu přináší změny ve fungování EU. Tyto změny se týkají jak oblastí spolupráce v rámci EU (tj. jednotlivých společných politik), tak složení evropských institucí a způsobů jejich rozhodování.

ČÁST I – Základní ustanovení ústavy

Tato část vymezuje cíle unie, jednotlivé pravomoci, rozhodovací postupy a orgány EU. V této části se hovoří o hodnotách, na nichž je unie založená, o základních právech občanů unie, je zde popsán výkon jednotlivých pravomocí, rozpočtové a finanční zásady, orgány a instituce unie. Zde je také poprvé navržen způsob vystoupení z EU.

ČÁST II – Listina základních práv

Do smlouvy o ústavě byla začleněna Charta lidských práv přijatá v Nice v prosinci 2000. Dává k dispozici soubor práv, která jsou právně závazná a EU je ve vztahu k evropským občanům musí respektovat při své činnosti. Listina základních práv Unie vychází z ústavních tradic společných členským státům a je obdobou například Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR.

ČÁST III - Politiky unie

Popisuje fungování EU jak z hlediska hlavních unijních institucí, tak z hlediska jednotlivých politik, ve kterých EU působí, od společného trhu přes zahraniční a bezpečnostní politiku až po spolupráci v oblasti ochrany hranic a stíhání závažné nadnárodní kriminality. Část III navazuje na část I a rozpracovává podrobnosti k jejím základním ustanovením.

ČÁST IV – Obecná a závěrečná ustanovení

Obsahuje závěrečná ustanovení včetně postupů pro přijetí a revizi této ústavní smlouvy.

Dále vám nabízíme výběr dalších informačních zdrojů a vzdělávacích akcí o evropské ústavě:

O ústavě se můžete dozvědět také na seminářích a konferencích. Nejbližší z nich se koná 2. června ve Velkém sále Ministerstva zahraničí ČR. Pod názvem "Potřebujeme Evropskou ústavní smlouvu? - Perspektivy EÚS po francouzském referendu" ji pořádá Vzdělávací středisko na podporu demokracie.

Semináře také pořádá Informační centrum Evropské unie.

- Evropská ústava na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR

- Ústava EU na stránkách Euroskop (stránky Ministerstva zahraničí) - aktuality, referenda, otázky a odpovědi

- Evropská ústava.cz – Otevřené fórum k Evropské ústavě. Stránky vytvořené stranou Evropští demokraté.

- Informace o Evropské ústavní smlouvě na stránkách Ministerstva životního prostředí

- Ústava pro Evropu - oficiální stránky EU k Evropské ústavě pro široké spektrum čtenářů.

- Zhodnocení Ústavy Evropskou Zelenou devítkou – 9 největšími ekologickými organizacemi s centrem v Bruselu (PDF, listopad 2004)

- European Referendum Campaign - kampaň organizace Democracy International požadující možnost rozhodnout o evropské ústavě v referendu pro všechny evropské občany.


50 otázek a odpovědí o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu (PDF)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit