Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Nevládní organizace si stěžují na vládu u Evropské komise


14. 6. 2005 - PRAHA [Arnika]

Stížnost na českou vládu za škrty v seznamu chráněných území v rámci soustavy Natura 2000 poslaly dnes Evropské komisi sdružení Arnika, Calla, Veronica a Ekologický právní servis. Stížnost upozorňuje na 21 lokalit, které byly při schvalování území soustavy Natura 2000 v prosinci roku 2004 vyřazeny či výrazně omezeny z politických a ekonomických důvodů.

„Za nejzávažnější považujeme lokality Labské údolí, Horní Opava a Slavíkovy ostrovy u Přelouče,“ říká Ing. Vlastimil Karlík z Arniky. Labské údolí bylo omezeno o více než 80% rozlohy kvůli plánované výstavbě jezů mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Horní Opava, která patří k pěti nejvýznamnějším oblastem pro ochranu mihule potoční v České republice, byla vyřazena kvůli plánované přehradě v Nových Heřminovech. Slavíkovy ostrovy zase doplatily na plánované prodloužení labské vodní cesty do Pardubic.

„Podle evropských směrnic nesmí být oblast zamítnuta z politických a ekonomických důvodů. Jiné veřejné zájmy mají být zváženy teprve při povolování staveb. Česká vláda tak porušila evropské směrnice a my doufáme, že Evropská komise podnikne odpovídající kroky,“ vysvětluje Vlastimil Karlík.

Součástí stížnosti je i upozornění na některá legislativní pochybení, která mohou naplnění evropských směrnic ztížit. Jedná se zejména o ustanovení, podle kterého vláda uděluje výjimky ze zákona o ochraně přírody v chráněných územích a skutečnost, že lesní hospodářské plány nebudou u nás v rozporu se směrnicí posuzovány z hlediska dopadů na lokality Natury 2000.

Arnika očekává, že Evropská komise po převzetí stížnosti zahájí přestupkové řízení a vyzve českou vládu, aby uvedla věci do pořádku. Pokud vláda nebude na výzvu Komise reagovat, může Komise podat žalobu na Českou republiku k Evropskému soudnímu dvoru.

„Může to trvat velmi dlouho, nicméně pokud se Evropská komise rozhodne naší stížností vážně zabývat, má dostatečné kompetence k tomu, aby dodržování práva vynutila,“ poznamenává Vlastimil Karlík.

Na porušování směrnic a hrozbu sankcí ze strany EU upozorňuje Arnika vládu již od října loňského roku. Vláda však na výzvy nestátních organizací nereagovala. V lednu 2005 proto Arnika zaslala stížnost na neschválení ptačí oblasti Heřmanský stav – Stružka – Poolší.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit