Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Demonstrace u Bauhausu v Brně-Ivanovicích


9. 8. 2012 - BRNO [Econnect/ Nesehnuti]

Zaměstnanci a zaměstnankyně Bauhausu pořádají v pátek 9. srpna odpoledne v Brně-Ivanovicích demonstraci „proti zoufale pomalému přístupu orgánů státní moci“. Cílem akce je, podle facebookové pozvánky: „upozornit širokou veřejnost, že se s obchodem připraveným z hodiny na hodinu otevřít už rok nic neděje“.

Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ k tomu říká: „Také my si v první řadě přejeme, aby soud rozhodl o osudu certifikátu na výstavbu Bauhausu. Může tak potvrdit nález ombudsmana, který zjistil, že v případě Bauhausu šlo o zneužití institutu autorizovaného inspektora. Kontroverzní autorizovaný inspektor Teigiser totiž – v rozporu se stavebním zákonem - neoslovil sousedy a sousedky stavby.“

„Pokud soud certifikát zruší a Bauhaus bude žádat o stavební povolení, budou se lidé v Ivanovicích moci domáhat například omezení světelného znečištění nebo hluku v noci a o víkendech,“ doplňuje Koželouh.

„Bauhaus – přes četná upozornění na nezákonnost certifikátu – najímal pracovníky a pracovnice. Za jejich propouštění tedy nemůže soud, lidé z Ivanovic ani ekologické organizace. Pokud Bauhaus koupil nezákonně vydaný certifikát, je to jeho chyba. Je nepřípustné přenášet pochybení vedení Bauhausu na zaměstnance a zaměstnankyně. Těm by Bauhaus neměl vyhrožovat propouštěním, ale naopak by měl zajistit jejich odškodnění,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Hobbymarket Bauhaus v Brně-Ivanovicích byl postaven na základě certifikátu autorizovaného inspektora Teigisera, který je nechvalně známý zneužíváním svého postavení. Ministerstvo pro místní rozvoj jen za porušování zákona vyšetřovalo – dle reportáže ČT - už dokonce zahájilo správní řízení, které ho může zbavit autorizace. Na zneužití institutu autorizované inspektora v případě ivanovického Bauhausu upozornil i ombudsman, v jeho nálezu se píše: „Typickým příkladem praktických dopadů nedostatečné právní úpravy a zneužití institutu autorizovaného inspektora může být případ Obchodního centra Hobby Market Brno-Ivanovice (Bauhaus). ...“

Podle znaleckého posudku nedodržel stavebník ivanovického BAUHAUSu územní rozhodnutí a upravil si půdorys stavby podle svých potřeb. Vyšlo také najevo, že stavebník dokonce přikročil ke vztyčení venkovního osvětlení areálu. K tomuto osvětlení – na rozdíl od osvětlení silnice - ovšem neexistuje ani územní rozhodnutí, natož povolení stavět. Běžící územní řízení bylo totiž nedávno zastaveno.

V roce 2006 provedla Katedra environmentálních studií FSS MU průzkum o jehož konání byli lidé v Brně – Ivanovicích informování obecním zpravodajem (viz str. 3. zpravodaje). Průzkum na vypovídajícím vzorku kolem 50 % obyvatel a obyvatelek ukázal, že 72,6 % lidí je proti výstavbě hobbymarketu – výsledky byly opět zveřejněny ve zpravodaji: http://www.ivanovice.brno.cz/dokumenty/ivanovicke-ohlasy-2006-02.pdf

Více informací

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit