Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

ArcelorMittal ve světě - umírající horníci, závažné znečišťování ovzduší nebo nucené vysídlení obyvatel


22. 5. 2008 - BRNO [EPS - GARDE]

Globální odpovědnost občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) spolu s dalšími 11 nevládními organizacemi z 8 zemí světa zveřejnil publikaci popisující negativní dopady působení ocelářské společnosti ArcelorMittal na obyvatele žijící v okolí jejích závodů.

Publikace s názvem – „In the wake of ArcelorMittal - the global steel giant's local impacts“ byla představena minulou středu na tiskové konferenci konané v Lucemburku u příležitosti valné hromady společnosti ArcelorMittal. Obsahuje celkem 9 případových studií monitorujících problematické aspekty působení společnosti ArcelorMittal v různých zemích světa.

Studie dokumentují, že ekonomický úspěch této společnosti je založen na strategii získání zastaralých, environmentálně nevyhovujících zařízení, a následném prudkém navyšování produkce a minimalizování nákladů. Výsledkem jsou logicky významné negativní dopady - závažné znečišťování životního prostředí, nízká úroveň bezpečnosti práce a pracovní úrazy a ignorování požadavků postižených občanů.

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Příklady ze zahraničí ukazují, že problém dlouhodobého a několikanásobného překračování zákonných limitů znečišťujících látek v ovzduší v okolí závodu ArcelorMittal v Ostravě rozhodně není ojedinělým úkazem. Neodpovědné jednání této společnosti má globální charakter.“

Publikace popisuje např. záměr ArcelorMittalu vybudovat v Indii dva gigantické hutní závody na území obývaném původní, tradičním způsobem žijící, populací, jejíž území má být investicí nenávratně zničeno; závažné problémy se znečištěním ovzduší v okolí závodů ArcelorMittal v urbanistické oblasti státu Ohio v USA a Jihoafrické republice, nebo vysoký počet smrtelných úrazů horníků pracujících v dolech ArcelorMittal v Kazachstánu.

Společnost ArcelorMittal, jejímž největším akcionářem je čtvrtý nejbohatší muž světa Lakshmi Mittal, přitom pro svůj rozvoj čerpá více než štědrou veřejnou finanční podporu ze strany institucí jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo Mezinárodní finanční korporace (IFC). Celkem již tato podpora dosáhla přibližně částky 692 miliónů dolarů.

Dana Sadyková, z kazašské nevládní organizace Eco Museum k tomu uvádí: "Projekty a investice podpořené z veřejných rozpočtů by měly být v prvé řadě celkově prospěšné pro společnost. Podpora pro ArcelorMittal však znamená přehlížení aktivit korporace, která je zodpovědná za více než 100 smrtelných pracovních úrazů v kazašských dolech za posledních 5 let.“

Nevládní organizace spolupracující na přípravě publikace zároveň oznámily vznik nové mezinárodní koalice – Global Action on ArcelorMittal, jejímž cílem je globální monitoring neodpovědného jednání společnosti ArcelorMittal a postupné prosazení konkrétních opatření u mezinárodních institucí a nadnárodního managementu společnosti. Aktivity této koalice by v konečném důsledku měly směřovat ke zmírnění negativního dopadu činnosti společnosti ArcelorMittal na své okolí.

Mezi základní požadavky koalice, představené ve vydané studii, patří: Zahájení otevřeného dialogu společnosti ArcelorMittal se zaměstnanci a místními obyvateli, zavedení environmentálních a zdravotních akčních plánů zahrnujících investice ke snížení znečištění v okolí závodů ArcelorMittal, zvýšení bezpečnosti práce, nebo ukončení veřejné podpory ze strany národních vlád a mezinárodních finančních institucí

Kontakt:
Jan Šrytr, Program GARDE- Globální odpovědnost, EPS, mobil: 775 154 087, jan.srytr@eps.cz

TZ na stránkách Ekologického právního servisu

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

pátek 27. září 2019 10:00 - sobota 28. září 2019 15:00 - Praha
RefuFest [cz,  mkc]

Jedinečný festival měnící klima ve společnosti se blíží, odehraje se už 27. do 28. 9. Vstup jako každoročně zdarma.
 

• místo: Invalidovna, Sokolovská 24/136, 18 600 Praha
• pořádají: RefuFest
• kontakt:

.........

sobota 28. září 2019 10:00 - 17:00 - Praha
Celodenní seminář + workshop: Digiděti [cz,  mkc]

Zveme všechny cizince na seminář a následný workshop pod vedením odbornic z projektu Replug me na téma digitální technologie a děti. Akce se koná 28. září od 10:00. 
 

• místo: Kovářská 4, 190 00 Praha, Česká Republika
• pořádají: OPU, Komunitní centrum OPU, Replug me
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz