Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ombudsman opětovně kritizuje postup v procesu přípravy R52


12. 2. 2008 - BRNO [Ekologický právní servis]

Veřejný ochránce práv uzavřel své šetření ve věci R52. Ve svém závěrečném stanovisku opětovně kritizoval postup odpovědných úřadů v procesu přípravy této dálnice, která má být součástí dálničního spojení Brna s Vídní.

Jak proces pořizování územního plánu, tak procedura hodnocení vlivů na životní prostředí byly podle něj sporné a zmatečné. Především v nich nedošlo k posouzení všech reálně v úvahu připadajících variant (zejména s využitím stávající dálnice D2 a obchvatu Břeclavi).

Podle ombudsmana správní úřady měly hledat možnosti, jak varianty transparentně posoudit. Místo toho však hledaly výmluvy, jak se posouzení obou tras vyhnout, například odkazem na rakouský zákon, který ale není součástí právního řádu České republiky a jehož právní závaznost se vztahuje pouze na rakouské území. „Je povinností Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí řádně a pro veřejnost transparentním způsobem porovnat dopravní, ekonomické a ekologické parametry variant kapacitního spojení Brno – Vídeň, tak jak to vyplývá i z požadavků prezentovaných Evropskou komisí,“ konstatoval ve svém závěrečném stanovisku.

Prověřit variantní řešení silničního spojení Brna s Vídní Ministru dopravy uložilo i usnesení vlády o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury z loňského září. Nejenom, že příslušné úřady (Krajský úřad Jihomoravského kraje, Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí) dosud nepodnikly patřičné kroky k tomu, aby varianty byly rovnocenně posouzeny, ale naopak uskutečňují kroky znevýhodňující posouzení těchto variant, když pro dálnici v trase na Mikulov již jsou vedena správní řízení směřující k povolení stavby a vydávána příslušná povolení. „Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává pro jednotlivé úseky R52 výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny téměř jako na běžícím pásu, přestože mají být posouzeny varianty a přestože Ministerstvo životního prostředí již jednu takovou výjimku v odvolacím řízení zrušilo,“ uvedla Barbara Homolová, právnička Ekologického právního servisu (EPS), který se případem dlouhodobě zabývá.

Podle ombudsmana vhodnou příležitostí k posouzení variant jsou v současnosti pořizované Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které mají být závazným územním plánem pro celý Jihomoravský kraj. Kraj však toto porovnání přes četné připomínky dotčených obcí v zadání Zásad územního rozvoje provést odmítl.

Ombudsman dále vyjádřil ostrou kritiku Ředitelství silnic a dálnic za to, že jako investor stavby R52 v současnosti činí nezvratné kroky směřující k realizaci stavby pouze přes Mikulov a na přípravu stavby a výkupy pozemků již nyní vynakládá značné prostředky. „Ředitelství silnic a dálnic na projektovou přípravu a výkupy pozemků vydává miliony korun. To je za daného stavu nepřijatelný postup – právě takovými předčasnými a netransparentními procesy dochází k neúměrnému a neopodstatněnému prodražování stavby dálnic,“ uvádí Barbara Homolová. K těmto závěrům ve svých kontrolních zprávách došel i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Bližší informace:
Ekologický právní servis, Barbara Homolová, tel.: 775 154 085, email: barbara.homolova@eps.cz

Podrobněji k předchozím zprávám veřejného ochránce práv k R52

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz