Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Hyundai staví opět protiprávně, tentokrát již s možnými dopady na životní prostředí.


18. 12. 2007 - BRNO [GARDE - EPS ]

Hyundai při budování svého závodu v Nošovicích opět postupuje nezákonně,tentokrát při instalaci odlučovačů ropných látek.

Automobilka používá technologii, která svými parametry nejenže neodpovídá schválenému projektu, ale navíc s vysokou pravděpodobností nesplňuje podmínky pro předčištění dešťových vod dané stanoviskem k posouzení vlivů závodu Hyundai na životní prostředí. Automobilka tak porušuje i závazky ze smlouvy - Deklarace porozumění - uzavřené s občanskými iniciativami, Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem a Moravskoslezským krajem.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (Hyundai) při budování svého závodu v Nošovicích opět postupuje nezákonně, tentokrát při instalaci odlučovačů ropných látek. Skutečným důsledkem tohoto postupu pak může být snížená ochrana životního prostředí, potažmo vod před znečištěním. Automobilka totiž v rozporu se schváleným projektem výrazně zmenšila rozměry odlučovačů ropných látek, aniž by však kompetentní vodoprávní úřad ve Frýdku-Místku tuto podstatnou změnu stavby povolil. Již samotný tento fakt způsobuje, že realizovaná stavba je stavbou "černou". Právníci občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE - EPS) proto minulý týden oznámili automobilce, že podle jejich názoru porušuje jak zákony, tak podepsanou smlouvu -- Deklaraci porozumění. Hyundai nato v pondělí provádění stavby pozastavil.

GARDE-EPS tento krok automobilky sice vítá, domnívá se však, že samotná okolnost, že jde o další černou stavbu Hyundai, by nebyla tolik závažná jako fakt, že změny v rozměrech jsou spojeny s použitím nevhodných odlučovačů ropných látek. Uvedené podle názorů expertů, s nimiž GARDE - EPS danou věc konzultoval, a všech dalších dosavadních zjištění, které má GARDE -- EPS k dispozici, s vysokou pravděpodobností povede ke snížení účinnosti odlučovačů ropných látek.

Již měsíc a půl proto právníci GARDE -- EPS žádají automobilku o předložení relevantních důkazů o tom, že odlučovače jsou schopny zachytit olejové částice v kvalitě závazně dané podmínkami stanovenými Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), rozhodnutím vodoprávního úřadu a také Deklarací porozumění. Hyundai však doposud předložil dokumenty, z nichž jedna část svědčí o nedodržení závazných limitů na kvalitu předčištění, a druhou část vyhodnotili právníci GARDE -- EPS jako možné podvrhy a předaly tyto České obchodní inspekci k prošetření.

Hyundai tak v krátké době za sebou opětovně porušuje české zákony a smluvní závazky podle Deklarace porozumění. Podle nich se Hyundai zavázal důkladně naplňovat požadavky českého právního řádu a také splnit všechny podmínky MŽP ze stanoviska EIA.

GARDE -- EPS závěrem poznamenává, že Hyundai ve svém oznámení o pozastavení prací mimo jiné uvedl, že provádění stavby dešťové kanalizace a odlučovačů kontroluje nezávislý technický dozor jmenovaný agenturou CzechInvest, přičemž ten doposavad neprojevil jakékoliv pochybnosti. Právníci GARDE - EPS však namítají, že tento technický dozor by mimo kontroly realizaci stavby samotné, měl posuzovat také relevantnost ze strany Hyundai předkládaných dokumentů, které mají sloužit k prokázání funkčnosti a účinnosti odlučovačů. Uvedené však neučinil, a proto GARDE - EPS bude požadovat jeho odvolání a nahrazení jinou kompetentní osobou.

Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost, EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz

Automobilka Hyundai v Nošovicích

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz