Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Veřejné projednání Politiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území


27. 8. 2008 - BRNO [Ministerstvo pro místní rozvoj]

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Brně dne 17. září 2008 veřejné projednání Politiky územního rozvoje ČR 2008 a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území.

Účelem veřejného projednání je seznámit veřejnost s pracovní verzí návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“), s Vyhodnocením vlivů PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území, se Zprávou o uplatňování PÚR ČR 2006 a s dalším postupem projednání PÚR ČR 2008. Cílem je poskytnout veřejnosti informace a odborný výklad potřebné k podávání připomínek.

Připomínky ze strany veřejnosti k výše uvedeným dokumentům lze zaslat v termínu do 25. září 2008 na MMR, na e-mailovou adresu: hajlud@mmr.cz (do předmětu zprávy uvést: Politika územního rozvoje).

Informace o PÚR ČR 2008 jakož i o dalších doprovodných materiálech lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Do kompletního materiálu je možné rovněž nahlédnout na sekretariátu odboru územního plánování MMR, Letenská 3, Praha 1.

Veřejné projednání začíná v 16:30 ve Velkém sále B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno.

Politika územního rozvoje ČR 2008

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz