Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva

Zákon číslo:
Oficiální název: Smlouva o Evropské unii - Maastrichtská smlouva

Přijata 7. 2. 1992, platná od 1. 11. 1993, současné znění z 2. 10. 1997. Anglická verze.

Řadu úprav a změn Smlouvy o Evropské unii provedla Amsterodamská smlouva z roku 1997, která také vzhledem k řadě změn přečíslovala její hlavy a články. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/treaties/dat/12002M/htm/12002M.html

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit