Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Obecné zásady a minimální standardy konzultací Evropské komise

Zákon číslo:
Oficiální název: Toward a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission

Metodika, která stanoví základní pravidla pro konzultace, které vede Evropská komise se zainteresovanými stranami „Obecné zásady a minimální standardy pro konzultace Evropské komise se zainteresovanými stranami“ (Sdělení č. 704/2002). Sdělení bylo přijato 11.12.2002. Platí od roku 2003.

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/consultation/index_en.htm-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit