Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Úřady poskytují informace nerady a pozdě. Česká republika porušuje mezinárodní úmluvu.


13. 9. 2007 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Přístup k informacím je na českých úřadech dlouhodobě nedostatečný a situace se nezlepšuje. Tvrdí to nevládní organizace Arnika. Ta dnes v rámci soutěže pro otevřenost veřejné správy Otevřeno x Zavřeno zveřejnila své nominace na nejvíce uzavřenou instituci vůči dotazům občanů.

Mezi kandidáty figurují i Úřad vlády, pražský magistrát a Ministerstvo kultury. Zkušenosti s těmito úřady ilustrují ignorování zákona o svobodném přístupu k informacím. Česká republika tím podle Arniky porušuje mezinárodní Aarhuskou úmluvu. Vítěze soutěže o nejuzavřenější český úřad vyhlásí Otevřená společnost, o. p. s. bývalého poslance Oldřicha Kužílka na konci září.

„Zkušenosti s naplňováním zákona o svobodném přístupu k informacím jsou dlouhodobě špatné,“ říká vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský. „Úřady mají hezké webové stránky, tisknou zpravodaje, vydávají informační publikace a letáky. Když chce ale člověk získat kopii konkrétního úředního rozhodnutí nebo záznam z důležitého jednání, většina úřadů svou vstřícnou tvář ztrácí.“ uvedl Skalský. Podle něj je nejhorší to, že nefungují ani kontrolní mechanismy. „Ani nadřízené úřady se s otevřeností příliš netrápí a nedokáží správně řešit stížnosti a odvolání. Přestože utajování informací je nezákonné, člověk je vůči libovůli úředníků prakticky bezmocný a nezbývá, než se obracet na soudy.“

Arnika nominovala do soutěže o nejméně vstřícnou instituci Úřad vlády, jenž odmítnul sdělit elektronické adresy členů kabinetu s absurdním odůvodněním, že e-maily nejsou jeho majetkem. Pražský magistrát Arnice opakovaně znepřístupnil detaily o výstavbě mrakodrapů na Pankráci. Městský úřad v Úvalech dodnes nevyřídil žádost o kopii územního rozhodnutí pro tamní lisovnu plechů, podanou v roce 2002. Případ zkomplikoval Krajský úřad Středočeského kraje, který měl podle zákona vydání informací vynutit, místo toho se ale protiprávně jednajícího úřadu zastal a ignoroval i rozhodnutí soudu. Radnice v Golčově Jeníkově chtěla za každou okopírovanou stránku dokumentu o kácení dřevin žadatelům naúčtovat patnáct korun, ačkoliv podle zákona je možné chtít jen běžné ceny, tedy kolem dvou korun za stránku.

Zřejmě největší kuriozitou je vyjádření ředitele Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, který tvrdí, že na jeho úřad se zákon o poskytování informací nevztahuje. Ministerstvo kultury pak soutěží o cenu „Zavřeno“ kvůli své elektronické podatelně, která není funkční, ačkoliv úřad vyzývá občany k elektronické komunikaci.

Právník sdružení Arnika Mgr. Lukáš Matějka tvrdí, že nominované úřady tvoří jen špičku ledovce. „Podobných případů zaznamenáme každý rok desítky. Pro letošní kolo soutěže jsme vybrali pár typických ukázek porušování zákona, které se bohužel v různých variacích opakují po celé České republice, od nejmenších obcí až po úřad vlády.“

Podle Matějky je častým prohřeškem pomalost úřadů a překračování lhůty pro odpověď, kterou stanoví zákon na patnáct dní. Úředníci také neradi vydávají kopie dokumentů, které dokazují špatné rozhodování ve správních řízeních a porušování předpisů. Velké rezervy jsou i ve fungování elektronických podatelen. „Vždy je velké štěstí, když úřady vůbec žádost o informace vyřídí a neporuší při tom zákon,“ říká Matějka. Vychází přitom ze zkušeností Arniky i dalších sdružení a jednotlivců, kterým tato organizace pomáhá ve sporech s úřady.

Zákon o přístupu k informacím platí na všechny instituce placené z veřejných zdrojů. Ty jsou povinny poskytovat veškeré informace vyjma státního a obchodního tajemství a osobních dat, a to do patnácti dnů a zdarma. Vedle toho musejí úřady každý rok zveřejnit, kolik žádostí přijaly, kolik jich odmítly a v kolika případech se s nimi lidé o informace museli soudit. „Jak ukazuje příklad pražského magistrátu, nemají úřady problém jen s vyřizováním dotazů, ale i s jejich evidencí,“ uvádí právník Lukáš Matějka. „Podle oficiální statistiky vyřídil magistrát loni 62 dotazů, navíc prý všechny kladně. V milionové metropoli ale jednoduše není možné, aby se na magistrátu za celý rok ptalo jen šedesát lidí. Úřad nejspíše eviduje jen část agendy. Také případů utajení informací je ve skutečnosti zřejmě mnohem více,“ domnívá se Matějka.

Česká republika ratifikovala mezinárodní Aarhuskou úmluvu v roce 2004. Zavázala se tím zajistit občanům přístup k informacím, účast na rozhodování ve veřejných záležitostech a nezávislý přezkum sporných případů. V roce 2005 se úmluva stala také součástí právního řádu Evropské unie. Nevládní organizace kritizují špatný přístup k informacím v ČR již řadu let. „Náš stát není dlouhodobě schopen zajistit bezproblémový přístup občanů k informacím, a Aarhuskou úmluvu tím porušuje,“ říká vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský. „Ačkoliv z toho nevyplývají žádné finanční sankce nebo jiné postihy, snižuje to mezinárodní kredit České republiky,“ řekl Skalský.

Nominace Arniky do kategorie Zavřeno

 • Úřad vlády ČR za odpírání e-mailů na členy vlády, uvádění pochybných důvodů pro jejich neposkytnutí a za neschopnost vedoucího úřadu vydat formálně správné rozhodnutí ve věci.

  Úřad vlády poskytl Arnice pouze čtyři e-mailové adresy s tím, že ostatní členové vlády v jeho budově nesídlí. Vedoucí úřadu sdělil, že jiné maily ani k dispozici nemá a že se komunikace mezi vrcholnými představiteli výkonné moci a orgánem zabezpečujícím činnost vlády odbývá přes elektronické podatelny jednotlivých ministerstev. Následně tiskový mluvčí Úřadu vlády sdělil do televize, že: „Žádný úřad nezveřejňuje informace, které jsou produktem jiných úřadů“. Po stížnostech Arniky na fakt, že úřad o odmítnutí informací formálně nerozhodnul, vedoucí úřadu vždy neformálně ujišťoval o zákonném vyřízení žádosti.

  Kontakty – Vedoucí Úřadu vlády ČR Jan Novák: 224 002 464, novak.jan@vlada.cz
  Ředitel tiskového odboru Martin Schmarcz: 724 845 850, schmarcz.martin@vlada.cz.

 • Městský úřad Úvaly dodnes neodpověděl na žádosti o informace z roku 2002 a 2005.

  Arnika požadovala kopii rozhodnutí o umístění stavby lisovny ESSA Czech v obytné zóně Úval. Městský úřad, konkrétně stavební odbor, je od roku 2002 nečinný, nepředával odvolání a spis odvolacímu orgánu, ignoruje stížnosti sdružení i výzvy nadřízeného orgánu k nápravě. Nepomohlo ani zrušení fiktivního rozhodnutí úřadu soudem (2004), ani trest Rady města Úvaly – snížení osobního ohodnocení – udělený vedoucí stavebního úřadu Ing. Heleně Bulíčkové na podzim roku 2006. Ta věc od roku 2005 považuje za skončenou vydáním rozhodnutí o odmítnutí, ačkoliv již v mezidobí vzniklo v pořadí třetí fiktivní rozhodnutí.

  Kontakt – Městský úřad Úvaly, stavební úřad: 281 981 912, stavebniurad@mestouvaly.cz

 • Krajský úřad Středočeského kraje neplní roli nadřízeného orgánu a uvádí nezákonné důvody pro odpírání informací.

  Krajský úřad od roku 2002 řešil nečinnost Městského úřadu Úvaly ve věci žádostí Arniky o informace o stavbě lisovny ESSA Czech pouze formálně; navíc informacemi disponoval a mohl tak žádost vyřídit sám. Úvalský úřad odmítal předat spis k vyřízení odvolání Arniky a krajský úřad jej neúčinně několik měsíců pouze vyzýval ke zjednání nápravy. Když se mu konečně podařilo vynutit předání spisu, potvrdil rozhodnutí o odmítnutí informací. Tvrdil, že před úpravou informačního zákona má přednost ustanovení o nahlížení do spisu ve správním řádu, ačkoli Arnika o nahlédnutí do spisu nikdy nežádala. Ani po podání dvou žalob proti rozhodnutím Krajského úřadu (červen a říjen 2006) nedošlo k žádnému posunu.

  Kontakt – Krajský úřad Středočeského kraje, vedoucí odboru územního a stavebního řízení Ing. Lenka Holendová: 257 280 287, holendova@kr-s.cz

 • Městský úřad Golčův Jeníkov za požadavek 1220 Kč za zaslání dvoustránkového rozhodnutí o kácení dřevin.

  Klient Centra pro podporu občanů Arniky požadoval po odboru životního prostředí kopii rozhodnutí, kterým se povoluje kácení dřevin – tzv. rekonstrukce zámeckého parku v Golčově Jeníkově. Zpřístupnění informací o životním prostředí – zaslání kopie – Městský úřad podmínil zaplacením úhrady, k jejíž výši došel tak, že spočítal počet stran „nedílných“ příloh rozhodnutí (studie rekonstrukce a inventarizační soupis dřevin) a vynásobil je položkou z jiného zákona než zákona o informacích. Účtováním dle zákona o správních poplatcích kopírování šestkrát předražil, připočetl poštovné a přiložil fakturu.

  Kontakt – Městský úřad Golčův Jeníkov, oprávněná úřední osoba: Dana Koudelová, 569 435 316, bytove@golcuv-jenikov.cz

 • Magistrát hlavního města Prahy za opakované odmítání části žádosti o informace bez vydání rozhodnutí.

  Centrum pro podporu občanů žádalo několikrát Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o rozhodnutí, stanoviska a další dokumenty o vlivu plánované výstavby výškových budov v Praze na Pankrácké pláni. Odbor obvykle poskytl většinu informací po lhůtě a s omluvou, ale části dokumentů vždy zamlčel, aniž by vydal rozhodnutí alespoň o částečném odmítnutí informací. Centrum se domnívá, že odbor buď neví, jak rozhodnutí o odmítnutí napsat, protože tak ještě nikdy v historii neučinil, anebo si nechce kazit statistiku. Ostatně podle magistrátních výročních zpráv, od roku 2003 vydaly ostatní odbory magistrátu milionového města celkem 4 rozhodnutí o neposkytnutí informací.

  Kontakt – ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Jan Kněžínek, 236 002 096, Jan.Knezinek@cityofprague.cz

 • Útvar rozvoje hlavního města Prahy se nepovažuje za povinný subjekt pro poskytování informací, protože je příspěvkovou organizací.

  Na stížnost Centra pro podporu občanů při vyřizování žádostí o informace sdělil ÚRM: povinnost poskytovat informace mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce – Útvar rozvoje hlavního města Prahy je však příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem, na které se má Centrum obrátit. Úkolem této instituce je např. příprava a zpracování strategických, urbanistických a územně-rozvojových materiálů a programů hlavního města Prahy nebo jeho zastupování v územním řízení. Předpokládáme, že organizace založená veřejnoprávním subjektem pro veřejné účely je veřejnou institucí.

  Kontakt – ředitel Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Ing. Bořek Votava: 236 004 711, votava@urm.mepnet.cz

 • Ministerstvo kultury pro „elektronickou“ nekulturnost.

  Smyslem elektronické podatelny je mimo jiné zlepšit dostupnost informací a zrychlit jejich tok. Podle zákona, je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Arnika dodržela literu zákona a čekala. Za necelý měsíc, na telefonické urgence, přišel e-mail: „Dle naší tel. dohody Vám sděluji, že dne 13. 7. 2007 nebyl podatelně MK doručen Váš e-mail. S pozdravem I. Tichá podatelna MK, 257 085 346.“ Elektronická podatelna prý občas zlobila, ale technik už problémy odstranil a dnes by měla být v pořádku.

  Kontakt – epodatelna@mkcr.cz

Stránky soutěže Otevřeno x Zavřeno
Výsledné pořadí nominovaných s popisem a podklady

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit