Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ministr Kocáb chce zvýšit zastoupení žen v politice


16. 2. 2009 - PRAHA [Econnect/ ministr pro lidská práva a menšiny]

-red-

Jak prosadit větší zastoupení žen v politice, debatoval ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb s ředitelkou organizace Fórum 50 % Lenkou Bennerovou a jejími spolupracovnicemi.

Společně budou realizovat kampaň, která představí větší zastoupení žen v politice jako naději pro demokracii a pro kvalitnější život společnosti. „chceme-li přívětivější veřejnou dopravu, klidnější centra měst, větší nabídku služeb pro rodiny či seniory, musíme zvýšit zastoupení žen v politice,“ řekl ministr.

Hlavním argumentem pro větší zastoupení žen v politice jsou odlišné životní zkušenosti žen. Ženy mají jiný pohled na životní priority. Mohou doslova produchovnit politiku. Muži ovládaná politika je technokratická, dominuje jí boj jedinců, jimž jde často primárně o prestiž a moc. Jednání, které vedou ženy, je naopak orientováno pragmaticky, rychleji spěje ke konsenzu a k řešení, které může znamenat zlepšení konkrétní životní situace nebo odstranění společenského problému. „Političky nemanévrují, nemyslí neustále na průzkumy veřejného mínění a na vlastní obraz v médiích. Přinášejí také zcela nová témata, zaměřují se na jiné oblasti života společnosti. Ryze „mužská témata“ jako oblast dopravy, obchodu či energetiky také nahlížejí primárně s ohledem na kvalitu života lidí. Při rozhodování méně zohledňují okamžitý dopad na hrubý domácí produkt, prosazují ale zlepšení života,“ řekl Michael Kocáb. „Z dlouhodobějšího pohledu společnosti, kde je vyšší zastoupení žen ve veřejném rozhodování, mají výkonnější a stabilnější ekonomiku, menší výdaje na řešení sociálních konfliktů a kriminality, rodí se zde větší množství dětí. Tyto společnosti jsou podle indexů hodnotících kvalitu života nejvyspělejší na světě,“ vysvětlila Lenka Bennerová.

Dalším důvodem pro větší zastoupení žen v politice je, že „ženské vidění světa“ reprezentuje například v českém parlamentu necelých dvacet procent poslankyň a senátorek. Ženy (také protože nežijí tak riskantním a nezdravým způsobem života) tvoří asi 52 % společnosti. Pro důstojnější zastoupení žen v politice hovoří fakt, že jsme se k němu zavázali dohodami s EU či OSN.

Kocáb: Česká veřejnost odmítá pozitivní diskriminaci, neví ale proč

Většího zastoupení žen v politice lze dosáhnout vyvrácením stereotypů, o něž se opírá argumentace proti podpůrným opatřením pro umožnění ženám převzít větší díl politické moci („kvótám“). Nejznámější z argumentů jsou, že politika je tradičně mužské pole působnosti, že ženy nemají o veřejnou správu zájem. Vysloveně proti podpoře pro ženy v politice jsou také argumenty, že je svobodnou volbou ženy či muže jít nebo nejít do politiky, že svobodné volby pod dohledem nezávislých médií vyberou ty nejkvalitnější kandidátky a kandidáty, že ve stranách jsou rovné šance prosadit se na kandidátní listiny, že kvóty jsou zásahem do svobody každého prosadit se jen svými schopnostmi a podobně.

Politika dnes ale rozhodně netrpí nezájmem žen. Lidovci mají ve svých řadách 53 % žen, ostatní strany jen o několik procent méně. Pravdou je, že ženy čelí výrazným překážkám ve vnitrostranickém boji, které jim znemožňují karierní růst. Fungování stran si totiž muži utvářejí na míru. Neformální jednání a domlouvání podpory při nominaci na kandidátní listiny či do vedení stran probíhají do noci, po hotelích a v golfových klubech. Ženy, které nyní v politice jsou, velmi často přejímají myšlenková schemata mužských kolegů, aby se v prestižní společnosti udržely. Taková ženská politika ale není pro osmdesát procent žen atraktivní. Tradičními překážkami pro ženy v politice jsou i společenské předsudky a to, že přebírají z velké části starost o rodinu.

„Výsledkem je, že 170 mužů a pouhých 30 žen v poslanecké sněmovně rozhoduje o rozpočtu, o dopravních investicích, o vzdělávání a zdravotní péči, o kultuře i lidských právech. Výsledkem je přibývání vyhřívaných trávníků na fotbal a jiné míčové sporty. Azylové domy se přitom zavírají a množství nízkopodlažních tramvají ve městech se nikterak výrazně nezvyšuje,“ řekl ministr Michael Kocáb. „Debata o vyrovnávacích opatřeních pro vstup žen do politiky je u nás rámována myšlenkovým klišé: kvóty a pozitivní diskriminace jsou chybné nástroje, které podvazují svobodu, jsou sociálním inženýrstvím. Já to klišé vyvracím. Bez jejich zavedení bude ostudně nízké zastoupení žen v české politice trvat ještě desítky let. Pozitivní diskriminace jako jediný neekonomický nástroj státu jak řešit nerovnosti se osvědčila v natolik tradiční demokracii, jako jsou USA, výsledky jsou jasné, ministr obrany Powell, ministryně zahraničí Rice a prezident Barack Obama. Česká společnost ji odmítá, ale neví proč,“ dodal ministr.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit