Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Stavební zákon

Zákon číslo:
Oficiální název: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nový stavební zákon je účinný od 1.1. 2007.
Jeho aktuální znění najdete na Portálu veřejné správy.

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v částkách 163/2006 dne 28.11.2006 a 170/2006 dne 5.12.2006 - jejich přehled najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, plné texty pak také na Portálu veřejné správy.

Text starého Stavebního zákona č. 50/1976 Sb. najdete např. na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.  -
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit