Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Magistrátní vyhláška zakáže moderní urbanismus


21. 10. 2011 - PRAHA [Strana zelených]

Pražský magistrát se chystá prakticky bez diskuze s odbornou i laickou veřejností schválit tzv. nařízení o obecných požadavcích na využívání území a stavby. Tento dokument určuje, jakým způsobem smí být zastavováno území hlavního města. Současná verze návrhu však vyvolává negativní reakce od řady urbanistů. Způsobí totiž jevy, kterých se na západ od našich hranic snaží vyvarovat, mj. takzvanou sídelní kaši. Navíc, velmi tvrdé předpisy, které umožňují výjimky, jsou ideálním prostorem pro rozvoj korupce.

„Moderní městský urbanismus se posouvá zpět ke kompaktnímu městu, kde se chodí pěšky do školy, na poštu i na nákup a novela musí tento posun reflektovat. Praha je díky Pražské památkové rezervaci, blokové zástavbě na základě regulačních plánů z přelomu 19. a 20. století a díky některým sídlištím z druhé poloviny minulého století kompaktním městem, kde je naděje dosáhnout vysoké úrovně kvality života obyvatel. Nová vyhláška však nahrává nekoncepční rozlezlé zástavbě, kde budovy namísto zeleně budou oddělovat parkoviště a technické zázemí,“ říká Petr Štěpánek, předseda zelených v Praze 4 a bývalý radní hl. m. Prahy pro životní prostředí.

„Magistrát Pražanům připravil nechutnou sídelní kaši. Důsledkem schválení nových předpisů bude další šíření řídké zástavby ve volné krajině středních Čech, razantní nárůst dopravního zatížení silnic v Praze a okolí a vznik stavebních celků, které budou vycházet z koncepcí starých několik desetiletí. Kde se stavebníci podvolí pražským předpisům, tam vznikne nekompaktní zástavba výškových staveb ve stylu sídlišť 70. let minulého století. Bez center, bez městských ulic s přirozeným životem,“ konstatuje Petr Vilgus, zastupitel za zelené v Praze 8.

„Přetrvávajícím pražským nesmyslem jsou přestřelené požadavky na parkovací místa u nových staveb. Místo toho, aby magistrát dělal vše pro snížení automobilové dopravy v Praze (kvalitní městská a příměstská veřejná doprava, služby v docházkové vzdálenosti od bydliště, podpora pěší a cyklistické dopravy), požaduje připravovaný předpis naprosto předimenzovaný prostor pro parkující automobily. Opět v naprostém rozporu s moderními trendy,“ říká Ivana Cabrnochová, zastupitelka za SZ v Praze 10.

„Není možné přijmout toto kontroverzní nařízení, aniž se k němu vede odborná a politická debata. Tento předpis určí, jak bude vypadat nová výstavba v Praze a není možné, aby ho schválila pouze rada, bez zastupitelstva, bez názoru městských částí a odborné veřejnosti. Předkladatel by měl přesvědčit politiky i veřejnost, že Praha zrovna takovou regulaci potřebuje. To se nestalo. Co Praha bezesporu postrádá je vize dalšího rozvoje a moderní územní plán. Dřív, než je bude mít, je nesmyslné přistupovat k další regulaci,“ prohlašuje Zuzana Drhová, expertka na urbanismus a zastupitelka za zelené v Praze 13.

„Vyzýváme radní hl. m. Prahy, zejména náměstka primátora pro územní plánování Josefa Noska: zastavte přípravu nových obecných předpisů pro výstavbu a projednejte jejich obsah s odborníky a veřejností. Nebraňte se veřejné diskuzi o novém územním plánu a ve spolupráci se Středočeským krajem formulujte jasnou dlouhodobou vizi rozvoje města. A při její přípravě se inspirujte fungujícími evropskými městy, např. Vídní, která je na žebříčku kvality života ve světových městech o 70 míst výše než Praha,“ uzavírá zelený zastupitel Petr Vilgus.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit