Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Arnika zahájila petici za záchranu pražské zeleně


20. 10. 2008 - PRAHA [Arnika]

Znečištění ovzduší dosahuje v Praze enormních hodnot a lékaři bijí na poplach. Příčinou je především automobilová doprava. Podle odborníků může zamoření vzduchu výrazně snižovat městská zeleň.

V Praze se však místo rozšiřování parků často kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují tlaku stavebních firem. Problém může ještě zhoršit nový územní plán. Arnika proto dnes zveřejnila petici adresovanou magistrátu i městským částem a vyzývá je k zachování zelených ploch a zastavení kácení. Obyvatelé metropole mohou požadavky podpořit na petičních stáncích nebo prostřednictvím internetu.

„Setkáváme se s desítkami případů nesmyslného kácení stromů a rušení zelených ploch. Jde o celospolečenský problém, proto jsme oslovili odborníky i osobnosti veřejného života. Účastí v petičním výboru naše požadavky podporují botanik Václav Větvička, lékař Radim Šrám z Akademie věd ČR a herec Petr Vacek,“ upřesňuje mluvčí Arniky Zora Kasiková. Petr Vacek k podpoře petice říká: „Souhlasím s názorem Václava Havla, že Praha nemá žádný future systems a že výstavba bují jako rakovina. První obětí těchto zhoubných novotvarů je zeleň. Braňme se rakovině města. Jde o náš život“. Arnika petici zveřejnila u příležitosti letošního Dne stromů. Zároveň se blíží období vegetačního klidu a tím i doba, kdy začne případů kácení přibývat.

„Žádáme, aby magistrát zachoval zeleň v novém územním plánu a zpracoval její inventarizaci, která se provedla naposledy v roce 1995. Díky tomu jasně uvidíme, co se s pražskou zelení za poslední roky stalo. Ke kácení stromů by měli mít vždy možnost se vyjádřit obyvatelé postižené lokality. Kácet by se měly pouze nemocné stromy. Nezbytné je přitom vždy nařídit odpovídající náhradní výsadbu,“ vysvětlil požadavky petice Ing. Jakub Esterka z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Parky a stromořadí jsou plícemi města. Mají zásadní význam pro kvalitu života i zdraví obyvatel,“ dodal Esterka.

Lékaři dávají Arnice zapravdu. „Můžeme hovořit o časované bombě. V důsledku znečištění ovzduší budeme za pár desítek let svědky zdravotních problémů velké části populace. Dnešní novorozenci mohou mít ve středním věku například zvýšený výskyt nemocí kardiovaskulárního systému, znečištění ovzduší se bude projevovat zvýšenou nemocností dýchacích cest a narušením imunity u dětí,“ říká MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Doktor Šrám sledoval vliv znečištěného ovzduší na zdraví policistů a řidičů autobusů v Praze. „Mimo jiné jsme prokázali genetická poškození. Neřešení současných problémů může do budoucna znamenat významné ekonomické náklady na nemocnost,“ varuje lékař.

Předpoklad, že znečištění ovzduší může do určité míry kompenzovat zeleň, dokládá řada odborných studií. Na začátku října se k věci vyjádřila také Komise životního prostředí Akademie věd ČR. „Funkce zeleně pro zdravotní stav populace, především dětí, a kvalitu prostředí je v městských aglomeracích velmi významná. Představa o využití každé volné plochy k bytové a další výstavbě je zásadně chybná a nepřijatelná,“ píše se v prohlášení.

Obavy vyvolává zejména připravovaný nový územní plán Prahy. „Území plán předurčí rozvoj města na další desetiletí. Základní myšlenkou je převést většinu zemědělské půdy a část zeleně do kategorie stavebních parcel. Nikdo přitom neřekl, jaký dopad by měla masivní výstavba na život ve městě. Nové budovy například vždy znamenají také nárůst dopravy,“ uvedl Martin Skalský z Arniky.

„Ačkoliv magistrát poukazuje na plánovaný zelený pás a statistický nárůst rozlohy zeleně v Praze, jde o zavádějící argument. Statistiky jsou totiž nepřesné a podrobná inventarizace zeleně neexistuje. Zeleň na okraji má navíc zcela jinou funkci než v hustě zastavěných oblastech centra města,“ dodal Skalský.

Na problém úbytku zeleně upozorňuje také Česká inspekce životního prostředí. „Stromy ve městech mají řadu nenahraditelných funkcí. Vytvářejí kyslík, zmírňují žár v ulicích, zvlhčují vzduch, pohlcují prach a mikroorganismy, tlumí hluk,“ vysvětluje vedoucí odboru ochrany přírody Inspekce Ing. Tomáš Mařík. „Málokdy si uvědomujeme, jak moc zeleň zlepšuje kvalitu našeho prostředí,“ dodává.

Jedním z členů výboru nové petice je dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady RNDr. Václav Větvička. „Nejde jen o kácení stromů, ale o zásahy do městské zeleně vůbec. Každý zákrok by měl být předem konzultován s veřejností. Dnes je role veřejnosti podceňována, jednotlivé zásahy nikdo nevysvětluje, a to je špatně. Také v územním plánu je třeba pamatovat na proporce mezi zastavěnými plochami a zelení. Pokud už se nějaká zeleň likviduje, tak by se měla ve stejném místě a ve stejné míře adekvátně nahradit. Celková plocha zeleně by se neměla zmenšovat,“ vysvětlil Větvička své důvody pro členství v petičním výboru.

Arnika bude podpisy shromažďovat na petičních stáncích v ulicích. Lidé se mohou k petici připojit také na internetové adrese http://arnika.org/petice. Sdružení pak petici předá magistrátu i městským částem a bude žádat lepší ochranu stromů a zachování zelených ploch v Praze.

Petice Praha - město pro život

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit