Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Neomezujte účast ve stavebním řízení, vyzývají poslance starostové, zastupitelé i občanská sdružení.


24. 10. 2008 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Ztratí občanská sdružení právo vyjadřovat se ke stavebním řízením? Právě o tom budou nyní rozhodovat poslanci, neboť 4 z nich navrhli tuto možnost zrušit.

Proti tomu se již dříve postavilo pět velkých nevládních organizací zastřešených Zeleným kruhem a nyní se na poslance obrací 6 starostů, 35 radních a zastupitelů a 83 občanských sdružení z celé republiky, kteří žádají poslance, aby tato současná práva zachovali (1). Přitom omezení těchto demokratických principů nedoporučila ani vláda (2). „Apelujeme na zákonodárce, aby stejně jako u dřívějších návrhů na změnu zákona hlasovali proti a zachovali tak pluralitu názorů, která může být pouze přínosem pro zdravý rozvoj měst a obcí,“ uvedl právní expert Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Lukáš Matějka.

Současný zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. umožňuje občanům za splnění určitých podmínek účast ve stavebním řízení, tedy v rozhodujících procesech ovlivňujících životní prostředí. Poslanci Miloš Melčák, Michal Pohanka, Karel Sehoř a Milan Šimonovský odůvodňují svůj návrh opravou chyby v současném předpise, což je však zkreslující argument. „Názor, že pokud neupravuje účast občanských sdružení stavební zákon, nemůže být zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny, je chybný. Jedná se o běžnou legislativní praxi, kdy procesní předpisy upravují obecně typ rozhodování, a zvláštní předpisy, jako zde zákon o ochraně přírody a krajiny, stanoví dodatečná zpřesňující pravidla,“ vysvětluje Petra Humlíčková z Legislativního centra Zeleného kruhu.

Navržená změna zákona by v praxi znamenala, že lidé sice budou moci v územním řízení vyjádřit svůj názor na to, jaký typ stavby může v jejich okolí vyrůst, nijak by však již neovlivnili její provoz, který většinou zasahuje do životního prostředí více než stavba samotná.

„Pokud občané ztratí možnost uplatnit připomínky k novým stavbám a rozvojovým projektům ve správních řízeních, obáváme se, že to povede k celkovému snížení zájmu obyvatel o věci veřejné a zvýšení napětí v případě kontroverzních záměrů,“ píše se mimo jiné v dopise, kterým poslancům zaslali starostové a zastupitelé města a obcí.

Právo na účast v rozhodovacích procesech je totiž dáno i Aarhuskou úmluvou (3). „Nemožnost účasti ve stavebních řízeních by prakticky vedla i ke zrušení možnosti bránit se proti umístění sporných staveb u soudu. To by zjednodušilo lobbyistům a velkým firmám prosazovat nekontrolovatelné, předražené a nebezpečné stavby,“ zdůraznila Petra Humlíčková.

Tisková zpráva ze dne 22. září 2008
Tisková zpráva z 2. září 2008

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit