Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace

Použitá a doporučená literatura

Otevřená společnost. [online]. Cit. 5.4.2005. Dostupné z: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=web&rubrikaid=&webid=53. 2004

Overview of member states´national legislation concerning access to documents. Commission Européenne. Citováno 25.4.2005. http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/docs/apercu_en.pdf

Související zprávy

7.10.2008 - Krajský soud řeší spor o informace o dálnici D8
Hejtman ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS) téměř rok ignoroval zákon o svobodném přístupu k informacím, neboť odmítal Dětem Země poskytnout informace, na základě kterých při zahájení výstavby dálnice D8 loni v listopadu tvrdil, že údajně zapříčinily oddálení její stavby a její velké zdražení. Protože Šulcův úřad dokonce třikrát ignoroval rozhodnutí Ministerstva vnitra o žádosti Dětí Země podle zákona rozhodnout, podaly na něj žalobu ke Krajského soudu v Ústí nad Labem.
kategorie: Právo na informace

5.8.2008 - Možnost připomínkovat návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím
Ministerstvo vnitra dává veřejnosti možnost zaslat připomínky k návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

23.7.2008 - Východočeské poslance nezajímá ochrana vlastnictví jejich voličů
Česká republika má trvalé problémy s výstavbou nové infrastruktury: Netýkají pouze její ceny. Dlouhodobě je pociťován i problém s přílišnou délkou povolovacího řízení. Opakovaně se proto objevují návrhy, které se naprosto nesystematicky snaží současnou situaci změnit. Bohužel, většinou na úkor práv vlastníků - běžných občanů. Nejnověji se takový návrh týká nového zákona o rychlostní komunikaci R 35.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

10.7.2008 - Záměr výstavby golfového hřiště v Klánovicích musí projít kompletní EIA
V pátek 4. července 2008 ukončilo Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení k záměru „Výstavba golfového hřiště Praha, Klánovice“.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování

16.6.2008 - V Rize se na nejvyšší úrovni jednalo o environmentální demokracii
Den 13. června 2008 skončilo v lotyšském hlavním městě Rize Třetí zasedání smluvních stran Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuské smlouvy).
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Jak by se mohl zlepšit Integrovaný registr znečišťování? Jak hodnotíte uživatelskou vstřícnost webu IRZ? Najdete snadno data a informace, které potřebujete? Je web připravený pro laickou veřejnost? Jaké jsou vaše nápady a podněty?

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz