Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena

Via Iuris - číslo 2/2001
Dne 9. 4. 2001 vynesl Krajský soud v Ostravě rozsudek, který se může stát významným precedentem v oblasti práva na informace, s nimiž disponují správní úřady. Na základě žaloby občanského sdružení Lučina Havířov, zastoupeného právníkem EPS, soud zrušil rozhodnutí Okresního úřadu v Karviné a Úřadu města Havířov, jimiž oba úřady odepřely občanskému sdružení informace o podezřelých stavebních aktivitách na území přírodní památky meandry řeky Lučiny. Obě instance odmítly tyto informace poskytnout s odůvodněním, že se na rozhodnutí a stavební dokumentaci informační zákon nevztahuje. Soud nejenže obě rozhodnutí zrušil, ale v odůvodnění svého rozhodnutí se navíc zcela ztotožnil s argumenty žaloby. Potvrdil tak, že správní úřady nemohou odmítat poskytování informací o správních řízeních s odkazem na paragrafy, které upravují tzv. nahlížení do spisů. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím má každý právo na veškeré informace obsažené ve správních spisech, a to včetně možnosti pořídit si kopie. Odepřeny mohou být jen ty informace, o kterých to výslovně stanoví zákon. Úřady již v žádném případě nemohou libovolně rozhodovat o tom, kdo má na věci dostatečný zájem a tedy může do spisu nahlédnout, a kdo nikoliv, jako tomu bylo před platností informačního zákonaa jak tomu v praxi bývá často i dnes.

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz