Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Král cizích slov

Fixní přístup "Správy Šumavy" ohledně přístupu k informacím o její činnosti stále přetrvává.

Via Iuris - číslo 2/2001
Mgr. Pavel Doucha
Občas se setkávám s případy, které mají komický nádech a člověk by se nad nimi s chutí zasmál, kdyby se netýkaly jinak velmi závažné věci a nevypovídaly o chabé úrovni některých složek naší státní správy. Tak tomu je i v případě žádosti o informace, kterou podalo Hnutí DUHA na Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto příběhu není vůbec podstatné, čeho se žádost věcně týkala - daleko zajímavější je, jak s ní bylo naloženo.

Na začátku tohoto roku požádalo Hnutí DUHA správu o kopie smluv uzavřených s dodavatelskými firmami, které zajišťovaly práce v lesích na území NP Šumava. Ve lhůtě dané zákonem nikdo na žádost neodpověděl a proto DUHA, znalá toho, že na úřadech žádosti často končí jako v černé díře, podala svou žádost znovu. Za necelý měsíc odpověď skutečně přišla, jenže jaká! Ing. Josef Král, vedoucí oddělení kontroly a poskytování informací v přípise, který je označen jako: "Opětovná žádost o informace - vysvětlení" uvádí ve dvou větách argumenty odůvodňující nezpřístupnění požadovaných informací a poté konstatuje: "Takto vyhodnocená skutečnost je řešena formou fixního rozhodnutí." V přípise je kupodivu obsaženo i poučení o odvolání, kde se říká: "Proti fixnímu rozhodnutí, kdy se má za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno, lze podat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení a zaslání (§ 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.), odvolání u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, nebo měl vydat."

Když se mi tento materiál dostal do rukou, nevěřil jsem svým očím. Je to správní rozhodnutí o odepření informace? Po obsahové stránce ano, ale co to znamená "fixní rozhodnutí"? Po několika dnech, kdy byl přípis správy předmětem pobaveného údivu kolegů, jsem dospěl k závěru, že úředníci správy prostě zaměnili pojmy "fixní" a "fiktivní" a že zaslaný přípis je tedy informací o tom, že správa "vydala" fiktivní rozhodnutí o odepření požadovaných informací. Správa se prostě rozhodla, že na žádost o informace, která je podnětem pro zahájení správního řízení (jestliže se lze důvodně domnívat, že informace budou odepřeny), nebude odpovídat a ještě si o tom dovolila informovat žadatele. Prostě zmatek nad zmatek. Na přípis Hnutí DUHA nakonec odpovědělo, že na poskytnutí informací trvá a poukázalo na nezákonnosti a nesmysly obsažené v přípise. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a předčila všechna očekávání. Samozřejmě, že se opět nejednalo o vyřízení žádosti o informace, tedy zpřístupnění nebo odepření informací. Ing. Král v pěti řádcích odpověděl, že: "v podaném vysvětlení našeho dopisu. se skutečně jedná o pojem "fiktivní rozhodnutí"..., jak jste správně usoudili." Takže jak to tak vypadá, správa opět věc řešila formou fiktivního alias fixního rozhodnutí a Hnutí DUHA nezbude, než podat odvolání.

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz