Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Nový BIO-zákon

Via Iuris číslo 1/2001
Od nového roku se spotřebitelé už nebudou na pultech obchodů setkávat s jogurty značky BIO-bifidus aktiv od firmy Danone, které byly svého času velmi známé především díky masivní reklamě v tisku i v televizi. Důvodem není změna obchodní strategie, jak se to zástupci Danone snaží veřejně prezentovat, ale nový zákon o ekologickém zemědělství, který vstoupil souběžně se začátkem nového tisíciletí v účinnost. Tento právní předpis pod hrozbou velmi vysoké pokuty zakazuje používat označení slovem BIO u výrobků, které nepocházejí přímo ze systému ekologického zemědělství (o jakémkoliv vztahu mezi jogurty BIO - bifidus aktiv s ekologickým zemědělstvím nemohlo být samozřejmě řeči).

To však neznamená konec soudního sporu mezi ekologickými zemědělci, Ekologickým právním servisem a spotřebitelským sdružením Ars Aequi et Boni na jedné straně a firmou Danone na straně druhé. Podstatou sporu je fakt, že firma Danone po celou dobu uvádění zmiňovaných jogurtů na trh klamala spotřebitele, vyvolávala nebezpečí záměny s opravdovými biovýrobky a parazitovala na pověsti ekologických zemědělců. Tím se dopouštěla tzv. nekalosoutěžního jednání, které je postižitelné podle obchodního zákoníku. Spor v současné době řeší krajský soud v Praze a po firmě Danone se žádá, aby se za své chování vůči spotřebitelům a ekologickým zemědělcům veřejně omluvila.

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz