Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

  1. Zastupitel ukradl utajovanou studii
  2. Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.
  3. Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena
  4. Král cizích slov
  5. Slovenský posun kupředu
  6. Nový BIO-zákon
  7. "Copyright" ministerstva pro místní rozvoj
  8. Chceme, ale nemůžeme
  9. Soukromý život medvědů
  10. Jogurt BIO Danone - dobrou chuť

Chceme, ale nemůžeme

SÚJB si zákon o svobodném přístupu k informacím plete se záchodovým papírem.

Mgr. Vítězslav Dohnal
Via Iuris číslo 4/2000
Odpůrci výstavby jaderné elektrárny Temelín často kritizují nedostatek informací, které od státních úřadů i ČEZ a.s. dostávají. Změna bohužel nepřišla ani s přijetím zákonů o právu na informace, ani s proklamovaným přetvořením zatuchlého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na otevřený orgán, který veřejnosti sdělí cokoliv ji bude zajímat.

Hned po obdržení první žádosti o informace musel "chudák SÚJB" odvětit, že požadované údaje bohužel nemůže sdělit, protože ČEZ a.s. je označuje za obchodní tajemství. Opravdu bychom chtěli, nemůžeme však, protože bychom sami porušili zákon, píše tiskový mluvčí pan Pittermann v odpovědi na žádost o kopii předprovozní bezpečnostní zprávy. Některé informace však ČEZ jako obchodní tajemství neoznačuje. Ukázalo se to, když sdružení Calla požádalo s využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o kopie materiálů, které použil SÚJB jako podklady pro vydání povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení JETE. Jednalo se z velké části o protokoly o provedených kontrolách. Úřad nelenil a dotázal se energetiků, zda náhodou nejde o obchodní tajemství. Většinu požadovaných protokolů ČEZ dle svého vyjádření za obchodní tajemství nepovažuje. Ve světle prohlášení o otevřenosti SÚJB by se dalo očekávat, že zmiňované protokoly Calla dostane. Nedostala. Místo toho přišlo rozhodnutí, kterým se i poskytnutí informací neoznačených za obchodní tajemství odmítá. Jako důvod uvádí SÚJB povinnost mlčenlivosti podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Znemožňuje skutečně tento právní předpis zveřejňování informací?

Povinnost zachovávat mlčenlivost ukládá ustanovení § 12 odst. 2 zákona o státní kontrole kontrolním pracovníkům, nikoliv SÚJB jako správnímu orgánu. Žádost Cally směřovala ke kontrolnímu orgánu, který žádnou povinnost mlčenlivosti uloženu nemá. Institut mlčenlivosti je zaměřen právě na fázi předcházející převzetí a komplexní zpracování zjištěných údajů správním úřadem a má zabránit neoficiálnímu šíření informací z jednotlivých kontrol. Správní orgány jsou povinny podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat všechny informace s výjimkou případů tímto zákonem předpokládaných. I pokud bychom přijali tvrzení SÚJB, že se na požadované informace vztahuje povinnost mlčenlivosti, muselo by se postupovat podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Ten předpokládá, že při poskytování informací, které získal povinný subjekt od třetí osoby na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti, avšak které lze poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytne povinný subjekt ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu. V našem případě neexistuje důvod podle zákona č. 106/1999 Sb. informace neposkytnout. Jak uvedl SÚJB v odůvodnění svého rozhodnutí, požadované kontrolní protokoly existují a byly vypracovány na základě kontroly, která patří k jeho úkolům. Kontrolní protokoly jsou výsledkem kontrolní činnosti, uzavírají její výkon. Bylo by absurdní tvrdit, že s kontrolou nesouvisejí. Měly proto být poskytnuty. Uvedený příklad jasně ukazuje na pouhou proklamativnost tvrzené otevřenosti SÚJB. Když už ani ČEZ nechce informace utajovat, musí se najít jiný důvod. Když ne obchodní tajemství, použije se povinnost mlčenlivosti. Byť by zdůvodnění vyžadovalo konstrukce sebekrkolomnější. Hlavně si nenechat nakouknout pod pokličku. Tedy nikoliv "Chceme, ale nemůžeme", nýbrž "Můžeme, ale nechceme".

[Zastupitel ukradl utajovanou studii] [Odepření informací v kauze výstavby průmyslové zóny společností NEMAK.] [Existence právního nároku na informace ze správních spisů potvrzena] [Král cizích slov] [Slovenský posun kupředu] [Nový BIO-zákon] ["Copyright" ministerstva pro místní rozvoj] [Chceme, ale nemůžeme] [Soukromý život medvědů] [Jogurt BIO Danone - dobrou chuť]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz