Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

Soubor problémových zkušeností sdružení Hnutí DUHA se žádostmi o informace o životním prostředí. Stručný popis kauz doplněný naskenovanymi texty dopisů.

Zpracováno na zakladě absolventské práce Martina Ledinského Analýza naplňování zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR

1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů mysliveckého hospodaření a lovu v honitbách

Nejsou volné výtisky
V září 1998 požadovalo Hnutí DUHA (dále jen HD) po MZe kopie směrnic pro vypracování a schvalování plánů mysliveckého hospodaření a lovu v honitbách. V žádosti sice nebylo výslovně uvedeno, že se jedná o žádost podle 123/1998 Sb., to však není nutné (i když je vždy vhodnější to do žádosti napsat). MZe odpovědělo, že již nedisponuje volnými výtisky a proto nemůže žádosti vyhovět. Ale že umožní do směrnic po předchozí domluvě nahlédnout. Dá se stěží předpokládat, že by pracovníci MZe nemohli používat kopírovací techniku a tak se uváděný důvod zdá poněkud směšný. Nutno poznamenat, že HD v této žádosti požadovalo ještě další dokumenty a ty byly bez problémů poskytnuty.

2. Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR

Oba dokumenty poskytlo MZe bez nejmenších problémů.

  

Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 3.9.1998 Žádost o informace Michal Rezek, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství ČR
2 15.9.1998 Odpověď Ministerstvo zemědělství ČR Hnutí Duha - Přátelé Země

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz