Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE

Žádost ke Správě NP a CHKO Šumava:

Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE

Žádost z května 2000 Hnutí Duha (dále jen HD) formulovalo jako žádost podle 123/1998 Sb. a zároveň 106/1999 Sb. pro předejití možného odepření s důvodem, že tyto informace nejsou informacemi o stavu ŽP. Žádost zůstala nezodpovězena, proto jí HD po uplynutí lhůty urgovalo a požádalo o zaslání rozhodnutí o odepření poskytnout informace. Pokud by ale Správa hodlala informace zpřístupnit, HD žádost upřesnilo, aby nebylo pochyb, které informace požaduje.
Správa se k dopisu ani k urgenci nijak nevyjádřila, proto HD poslalo proti jejímu rozhodnutí odvolání k MŽP, i když až půl roku po podání žádosti. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí nebylo vydáno (fikce negativního rozhodnutí), nezačala běžet ani lhůta pro podání odvolání a tudíž bylo odvolání podáno včas. Během jednoho měsíce MŽP rozhodlo žádost vrátit zpět Správě k projednání. MŽP v rozhodnutí navrhlo Správě, pokud si není jistá, zda může informace o výši příspěvků poskytnout, aby si od nadace FACE obstarala písemný souhlas.
Správa poskytnutí informací oddálila, oznámila HD (v lednu 2001), že se jí zatím nepodařilo obstarat písemný souhlas od nadace a proto prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informací na šedesát dní. Nakonec všechny požadované údaje poskytla v únoru a březnu 2001.

 
Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 2.5.2000 Žádost o informace (chybí) Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
2 20.6.2000 Urgence žádosti 1 - 2 Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
3 13.11.2000 Odvolání proti odepření zpřístupnění informace Sylvie Hanzlová, Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí
4 13.12.2000 Rozhodnutí o odvolání 1 - 2 Václav Osovský, MŽP Hnutí Duha
5 22.1.2001 Informace k žádosti Josef Král, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz