Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů

Žádost ke Správě NP a CHKO Šumava:

Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů

Lesní hospodářské plány (dále jen LHP) požadovalo Hnutí Duha (dále jen HD) od Správy v elektronické podobě žádostí ze srpna 2000. Na konci třicetidenní lhůty zaslala Správa sdělení, ve kterém uvádí, že pokud má HD ještě zájem o informace, může si je obstarat pořízením výpisu na příslušné lesní správě na Šumavě. HD zaslalo Správě opakovanou žádost, ve které upřesňuje, že ty LHP, které jsou v elektronické podobě, požaduje zaslat na elektronickém nosiči dat, ostatní si obstará nabízenou formou osobní návštěvy. Na upřesnění nikdo ze Správy nereagoval, proto zaslalo HD v listopadu odvolání k MŽP. MŽP opět rozhodlo věc vrátit Správě. V lednu 2001 Správa informovala HD o prodloužení lhůty "v důsledku zvláštních okolností" (podle § 49 správního řádu). O jaké zvláštní okolnosti se jedná, se už ale nezmínila. Krátce nato Správa rozhodla informace odepřít. Odepření zdůvodnila tak, že požadované informace na zakázku Správy vyhotovila jistá akciová společnost, která není podle zákona povinným subjektem (příslušným orgánem) a nedala ke zveřejnění písemný souhlas. Je samozřejmě nepodstatné, kdo informaci vyhotovil, pro ředitele Správy to byl ale dostatečný důvod. Nemůže zde být řeč ani o obchodním tajemství ani o jiném důvodu odepření informací, které byly vyhotoveny za peníze příspěvkové organizace.
HD se v polovině února 2001 proti rozhodnutí Správy odvolalo k MŽP. Ve lhůtě 60 dnů ale odvolání nebylo vyřízeno. V červnu HD podalo na postup MŽP stížnost. Nezávisle na této stížnosti navrhl Územní odbor MŽP v Českých Budějovicích ústní jednání, kterého by se zúčastnili zástupci HD, Správy a MŽP. Na jednání se neprojednávala jen tato konkrétní žádost, ale i ostatní žádosti, které Správa nevyřídila. Zástupce Správy se snažil obhajovat její postup i důvody, mezi které patřily například zavirované počítače apod. Zástupce MŽP byl s touto argumentací nespokojen, nicméně ke změně přístupu Správy při poskytování informací ani toto jednání nepomohlo. (V tabulce nejsou uvedeny všechny dokumenty).

 
Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 7.8.2000 Žádost o informace Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
2 6.9.2000 Sdělení k žádosti Pavel Borovka, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha
3 6.10.2000 Opakovaná žádost - upřesnění Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
4 15.11.2000 Odvolání proti odepření informací 1 - 2 Sylvie Hanzlová, Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí
5 14.12.2000 Rozhodnutí o odvolání 1 - 2 Václav Osovský, MŽP Hnutí Duha
6 25.1.2001 Informace o prodloužení lhůty Josef Král, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha
7 2.2.2001 Rozhodnutí o odepření informací 1 - 2 Ivan Žlábek, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz