Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998

Žádost k okresnímu úřadu Šumperk

Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998

Žádost byla zaslána koncem října 1998 okresnímu úřadu Šumperk. Vyřízena nebyla, OkÚ se rozhodl informace odepřít. Důvody odepření byly doslovně stejné jako v případě rozhodnutí na žádost v kauze 3, navíc s dalším důvodem, že kopie spisů obsahují odborná stanoviska osob, které ke zveřejnění nedaly souhlas. Na tom, že okresní úřad konzultuje svá rozhodnutí s ministerstvem, není nic špatného, ale v tomto případě se domnívám, že totožné zdůvodnění, které bylo pro svou nesmyslnost ve výše zmíněném případě napadeno, zde nebylo na místě. Hnutí Duha (dále jen HD) podalo proti rozhodnutí OkÚ odvolání k MZe. Argumentovalo stejně jako v předchozím případě. Téměř tři měsíce po odeslání odvolání přišla zpráva z MZe, že odvolání bylo postoupeno rozkladové komisi ministra a že bude vyřízeno co nejdříve. Co nejdříve bylo v tomto případě za další tři měsíce. Nicméně bylo odvolání vyřízeno kladně a OkÚ Šumperk v červenci poskytl informace. Neposkytl však vše, co HD požadovalo, ale vyloučil celou řadu dokumentů, převážně stanoviska odborníků, kteří neposkytli ke zveřejnění souhlas. HD ale mezitím všechny požadované dokumenty získalo obdobnou žádostí k CHKO Jeseníky, která byla vyřízena bez sebemenších problémů. Vyřízení této žádosti trvalo OkÚ Šumperk a úředníkům ministerstva více než osm měsíců.

 

Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 27.10.1998 Žádost o informace Jaromír Bláha, Hnutí Duha Okresní úřad Šumperk
2 30.11.1998 Rozhodnutí 1 - 2 Okresní úřad Šumperk Hnutí Duha
3 13.12.1998 Odvolání 1 - 2 Jaromír Bláha, Hnutí Duha Ministerstvo zemědělství
4 1.3.1999 Sdělení k odvolání Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha
5 8.6.1999 Rozhodnutí o odvolání - chybí Ministerstvo zemědělství Hnutí Duha
6 19.7.1999 Poskytnutí informací 1 - 2 Okresní úřad Šumperk Hnutí Duha

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz