Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Kopie sestav těžební činnosti

Žádost ke Správě NP a CHKO Šumava:

Kopie sestav těžební činnosti

Hnutí Duha (HD) požadovalo v listopadu 2000 po Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku kopie sestav těžby dřeva a některé další dokumenty. HD navrhlo formu zpřístupnění informace, které měly být zaslány v písemné podobě. Žádost vyřídila Správa ve lhůtě, za pořízení kopií si ale účtovala více než 4000 Kč. Vyhotovila přes 1500 kopií za ceny vyšší než v kopírovacích centrech. To je v rozporu s § 10 zákona 123/1998 Sb., který říká, že úhrada za zpřístupnění informací nesmí přesáhnout náklady s pořízením kopií. Postup pracovníků Správy byl od začátku chybný, místo poskytnutí informací za přemrštěnou cenu měla do patnácti dnů požádat žadatele o upřesnění žádosti s odkazem na to, že jím požadované informace jsou většího rozsahu, než si uvědomuje nebo potřebuje. Pokud by přesto žadatel na úplném rozsahu trval, měla ho Správa informovat dopředu o ceně, domluvit se s ním například na zaplacení částky předem a nějakém přijatelném termínu vyřízení žádosti (například možno využít prodloužení lhůty na 60 dní). Je zjevné, že pořizování kopií listin pro HD zabralo některému pracovníku Správy značnou část pracovní doby. Účtovanou částkou se pravděpodobně Správa snažila vynaloženou práci vykompenzovat, pro což ovšem nemá oporu v zákoně. Přístup Správy by také mohl svádět k domněnkám, že se jedná o způsob, jak žadatele odradit od podávání dalších žádostí o informace. HD si nenechalo cenu líbit a proti postupu Správy podalo stížnost podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. k Územnímu odboru MŽP v Českých Budějovicích. Ten zjistil, že cena, účtovaná Správou, vychází z příkazu ředitele Správy a obecně není příkaz v rozporu se zákonem 123/1998 Sb. Územní odbor se ale zabýval i srovnáním cen účtovaných správou a běžných cen účtovaných komerčními subjekty, které si za pořízení jedné kopie účtují zhruba polovinu oproti Správě. Odbor nechal cenovou kalkulaci přezkoumat a posléze dospěl k závěru, že cena je účtovaná správně a stížnost HD byla neoprávněná. Pro zajímavost uvádím, že tato cena vychází z nákladů na pořízení kopírovacího zařízení, nákladů na údržbu a opravy, elektrické energie, papír a tonery a 20 % ceny tvoří navíc správní režie. Nicméně je zarážející, že kopírovací centra, která navíc při cenových kalkulacích počítají se ziskem a mají proti příspěvkové organizaci i další náklady, mohou kopírovat za méně než poloviční cenu. (V tabulce nejsou uvedeny všechny dokumenty).

 
Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 24.11.2000 Žádost o informace Sylvie Hanzlová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
2 19.12.2000 Poskytnutí informací Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha - Prátelé Země

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz