Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

 1. Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR
 2. Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti
 3. Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)
 4. Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97.
 5. Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998
 6. Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti
 7. Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře
 8. Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří
 9. Kopie sestav těžební činnosti
 10. Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE
 11. Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů
 12. Žádost o zpřístupnění geografických dat

Žádost o zpřístupnění geografických dat

Žádost ke Správě NP a CHKO Šumava:

Žádost o zpřístupnění geografických dat

Hnutí Duha (dále jen HD) požádalo o zaslání některých geografických dat v elektronické podobě na e-mailovou adresu hnutí. Správa nejdříve požádala o upřesnění žádosti (ačkoli nedodržela patnáctidenní lhůtu pro upřesnění) pro přílišnou obecnost a dále informovala HD o tom, že část informací bude muset nejprve zpracovat, a proto je poskytne až v září 2000. HD reagovalo opakovanou žádostí s upřesněním příliš "obecných" bodů. Za dalších několik týdnů Správa informace neposkytla, nýbrž navrhla, aby si zástupce HD domluvil schůzku v sídle Správy ve Vimperku a dohodl se s jejími pracovníky na postupu při poskytování jednotlivých souborů informací. V září HD svou žádost urgovalo, upozornilo, že podle zákona má právo navrhnout formu zpřístupnění informace a Správa je povinna je v této podobě poskytnout, pokud jí v tom nebrání vážné důvody. Krátce nato podalo HD na postup zprávy stížnost k MŽP. Stížnost byla vyřízena v listopadu 2000 a podle očekávání vrátila věc opět k projednání Správě Národního parku. Správa se předtím písemně informovala u MŽP na to, zda má povinnost poskytnout informace formou, kterou navrhl žadatel, nebo stačí žádost vyřídit způsobem určeným Správou. Až v lednu 2001 o sobě dala Správa opět vědět. Informovala HD, že část požadovaných geografických dat je v elektronické podobě na webových stránkách Národního parku Šumava. O dalších informacích, žádaných hnutím, prý zatím není jednoznačný výklad, zda spadají pod informace myšlené zákonem 123/1998 Sb., a proto Správa uplatňuje prodloužení lhůty k poskytnutí informací. Geografické informace, které se nacházejí na stránkách NP Šumava, nejsou nějaké rozsáhlé soubory dat, jak by se dalo předpokládat podle toho, jak s jejich uveřejněním Správa otálela, ale jediný malý obrázek zón Národního parku. Pro potřeby HD tedy naprosto nedostačující. Data, u kterých si Správa nebyla jistá, zda jde o informace podle 123/1998 Sb., posléze rozhodnutím z března 2001 odepřela, ačkoli o informace podle zákona jednoznačně šlo. Správa dále informovala HD, že data, která požaduje v digitální podobě, má Správa zatím jen v pracovní verzi a tu zatím nebude zasílat. HD reagovalo další žádostí, ve které uvedlo argumenty, kterými zdůvodnilo, proč spadají požadované informace pod zákon 123/1998 Sb. V květnu Správa odepřela poskytnout veškeré informace, s důvodem, že je vypracovala společnost Lesprojekt, a.s., která není povinným subjektem podle zákona. Stejný důvod (a stejně neoprávněný) jako u předchozí odepřené žádosti. Poté následovalo ústní jednání se zástupcem Správy a MŽP. Úředník ministerstva se vyjádřil v tom smyslu, že pro neposkytnutí informací ze strany Správy není žádný důvod. HD se nakonec některé z požadovaných informací podařilo od Správy získat. (V tabulce nejsou uvedeny všechny dokumenty).

 
Poř. č. Datum Předmět Odesílatel Adresát
1 19.6.2000 Žádost o informace 1 - 2 Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
2 20.7.2000 Sdělení k žádosti Pavel Borovka, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha
3 7.8..2000 Opakovaná žádost 1 - 2 Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
4 22.8.2000 Sdělení k žádosti Pavel Borovka, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha
5 9.9.2000 Urgence žádosti 1 - 2 Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
6 10.9.2001 Stížnost k MŽP 1 - 2 - 3 Radana Císařová, Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí
7 25.9.2001 Návrh termínu k osobnímu setkání (chybí) Radana Císařová, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
8 7.11.2000 Rozhodnutí o odvolání 1 - 2 - 3 Václav Osovský, MŽP Hnutí Duha
9 13.11.2000 Odvolání proti odepření 1 - 2 Sylvie Hanzlová, Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí
10 30.11.2000 Vyrozumění o odvolání Václav Osovský, MŽP Hnutí Duha
11 16.12.2000 Návrh postupu pro poskytnutí informací Jaromír Bláha, Hnutí Duha Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk
12 4.1.2001 Prodloužení lhůty Josef Král, Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk Hnutí Duha

[Směrnice pro vypracování a schvalování plánů, Statut a zakládací listina s.p. Lesy ČR ] [Žádost o informace o vydaných rozhodnutích odborem státní správy lesů a myslivosti ] [Poškození lesních porostů zvěří v oblasti severní Moravy (UHÚL)] [Informace o početních stavech zvěře v honitbách ČR a plánovaném a realizovaném lovu v letech 1990-97. ] [Kopie spisu k řízení ve věci změny normovaných kmenových stavů zvěře v Jeseníkách vedeného v letech 1996-1998 ] [Informace týkající se připomínkového řízení a schvalování vyhlášky 134/96 Sb. k zákonu o myslivosti ] [Žádost o udělených výjimkách k lovu zvěře ] [Výše nákladů na ochranu lesních dřevin před spárkatou zvěří ] [Kopie sestav těžební činnosti ] [Výše příspěvků Správě NP a CHKO Šumava od nadace FACE ] [Žádost o poskytnutí platných lesních hospodářských plánů ] [Žádost o zpřístupnění geografických dat ]Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz