Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Případy neposkytnutí informací od orgánů Evropské unie

Několik příkladů sporů o zpřístupnění informací, kterými disponovaly orgány Evropské unie. Kauzy odráží stav z poloviny devadesátých let, tedy ještě před přijetím nové směrnice.

  1. Úvod
  2. Kauza Guardian
  3. Kauza Statewatch
  4. Případ švédské novinářské unie

Úvod

Požadavek na zajištění práva svobodného přístupu k informací se stal aktuálním ve chvíli, kdy došlo k obratu ke větší demokratizaci rozhodovacích procesů v rámci Rady EU. Nezávaznou deklaraci o právu na přístup k informacím obsahovala již Maastrichtská smlouva z roku 1991. Směrnice o svobodném přístupu k informacím následovala v roce 1993. Směrnice obsahovala mnoho sporných bodů, které byly zřejmé již v době, kdy vstupovala v platnost. I přes tyto nedostatky se zdálo, že přijetí směrnice je důkazem upřímné snahy úřadů Evropské unie o zvýšení transparentnosti. Nakolik byla tahle snaha upřímná se ukázalo ve chvíli, kdy bylo třeba popsané principy uvést do praxe. Občané se začali na úřady obracet s žádostmi o informace týkající se chodu institucí EU a v několika případech se setkali s neochotou a benevolencí ze strany bruselských úředníků. Zde je popsáno několik případů toho, jak v praxi vypadá zdánlivá snaha o větší otevřenost v podání představitelů Rady Evropské unie.

Zpracovala: Petra Levá, 13.8.2003.

Zdroj: Bunyan, T. Secrecy and openness in the European Union : the ongoing struggle for freedom of information. Publikováno 1.10.2002. Internetový dokument dostupný z: http://www.freedominfo.org/case/eustudy.htm

[Úvod] [Kauza Guardian] [Kauza Statewatch] [Případ švédské novinářské unie ]Za správnost textu odpovídá LEVÁ, Petra. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz