Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Právo na informace v EU - příklady

  1. Případ Jose Maria Sison (2002) – Přístup k dokumentům, na základě kterých byl zařazen na seznam teroristů
  2. Velká Británie: Zpřístupnění informací o dotacích pro zemědělce z fondů EU
  3. Slovensko - neposkytnutí informace v termínu je odmítnutí informace

Případ Jose Maria Sison (2002) – Přístup k dokumentům, na základě kterých byl zařazen na seznam teroristů

Profesor Sison žádal Radu EU o zpřístupnění dokumentů, na základě kterých byl v roce 2002 zařazen v USA na seznam teroristů. Se svou žádostí neuspěl a proto se později obrátil na evropský soud.

V roce 2002 označily USA komunistickou stranu Filipín a také profesora Jose Maria Sisona za teroristy. V té době již profesor Sison pobýval v Nizozemí se statutem politického uprchlíka, protože mu na Filipínách hrozilo vězení.

Na základě dokumentu USA rozhodl nizozemský ministr zahraničních věcí o tom, že byl profesoru Sisonovi obstaven účet, ztratil nárok na sociální pojištění. To vše se dělo bez jakékoliv evidence a bez toho, že by byl postižený o jednotlivých krocích informován. Profesor se obrátil na Radu EU a požadoval podle Nařízení EC 1049/2001 zpřístupnění dokumentů, na základě kterých byl zařazen na seznam teroristů. Žádost byla odmítnuta s odůvodněním, že zpřístupnění by mohlo ohrozit bezpečnostní zájmy EU a že se jedná o dokumenty USA a ty mohou být zveřejněny jen se souhlasem USA.

Proti tomuto rozhodnutí se Jose Maria Sison odvolal, ale se stejným výsledkem.

Po několika pokusech o odvolání se obrátil s žádostí o přístup k dokumentům, které se týkaly rozhodnutí zařadit jej na seznam teroristů, na Evropský soudní dvůr – Soud první instance v Luxembourgu. Ani ten však nerozhodl v jeho prospěch – všechny jeho žaloby zamítl a navíc mu uložil zaplatit soudní poplatky. Rozsudek uvádí několik klíčových bodů – mj. přístup k „citlivým“ dokumentům, identitu třetí země, která poskytla svědectví proti panu Sisonovi, či přístup k dokumentům souvisejících s bojem proti terorismu.

Zdroje:
Statewatch: Observatory on EU Freedom of Information - Case Law
Statewatch News online – May 2005
Judgment in the case of Sison vs Council of the European Union (PDF)

[Případ Jose Maria Sison (2002) – Přístup k dokumentům, na základě kterých byl zařazen na seznam teroristů ] [Velká Británie: Zpřístupnění informací o dotacích pro zemědělce z fondů EU] [Slovensko - neposkytnutí informace v termínu je odmítnutí informace]Za správnost textu odpovídá . Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz