Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Zákony

Rozhodnutí Komise, kterým se zavádí evropský registr znečišťování (EPER)

Zákon číslo:
Oficiální název: Commission Decision of 17 July 2000

Rozhodnutí na stránce EPER - evropského registru znečišťování. http://eper.cec.eu.int/eper/documents/comission_17072000.pdf

Rozhodnutí navazuje na Direktivu o IPPC 96/61/EC z 24.9.1996-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit