Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Územní plánování - Zákony

Prováděcí vyhlášky ke Stavebnímu zákonu ()

Stavební zákon ()
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ()

Zákon o vyvlastnění ()
Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ()
Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit