Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Jak využívat práva vědět - Zákony

Klíčové zákony, které upravují problematiku práva vědět, jsou zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 123/1998 Sb. o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. V současnosti se diskutuje možnost novelizace zákona č. 123/1998 Sb. či sloučení obou zákonů do jednoho z důvodu sladění s novou direktivou Evropské Unie. V době zpracovávání těchto stránek ale k takové novele dosud nedošlo.

Aarhuská úmluva - o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ()

Zákon o právu na informace o životním prostředí ()
123/1998 Sb. Zákon ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o svobodném přístupu k informacím ()
106/1999 Sb. Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit