Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace o životním prostředí - Odkazy

 • CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
  CENIA nabízí informační služby, odbornou podporu státní správy, přehled a informace o nástrojích politiky životního prostředí, vstup do databází týkajících se ŽP, přístup do dalších on-line informačních zdrojů o ŽP. CENIA zřizuje Ministerstvo životního prostředí.
  http://www.cenia.cz/
 • Informační systém EIA
  Oficiální informační systém. Jsou zde k dispozici záznamy o všech EIA v ČR - procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. Systém je rozdělen do těchto sekcí: Záměry na území ČR, Záměry mimo území ČR, Autorizované osoby, Legislativa, Pokyny a sdělení. Součástí jsou vždy všechny dokumenty související s procesem. Provozuje jej CENIA.
  http://www.ceu.cz/eia/is/
 • Informační systém SEA
  Oficiální informační systém. Jsou zde k dispozici záznamy o všech SEA v ČR. Systém je rozdělen do těchto sekcí: Posuzování koncepcí, Posuzování územních plánů, Posuzování ÚPD VÚC, Mezistátní posuzování (zatím není v provozu), Autorizované osoby.
  http://www.ceu.cz/EIA/SEA

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz