Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Případy neposkytnutí informací od orgánů Evropské unie

  1. Úvod
  2. Kauza Guardian
  3. Kauza Statewatch
  4. Případ švédské novinářské unie

Případ švédské novinářské unie

7. června 1998 zrušil soud 1. instance rozhodnutí Rady EU, kterým zamítla přístup k 16 svým dokumentům Švédské žurnalistické unii. Tento úspěch byl založen a následoval vítězství Johna Carvela a Guardianu.

Novinářská unie narazila na postup Rady EU krátce po vstupu Švédska do Evropské unie. Novináři tehdy požadovali od švédské vlády 20 dokumentů rady EU týkající se Europolu. 18 z dokumentů, které obdrželi, obsahovalo prázdná, zabílená místa – byly z nich odstraněny některé informace. O něco později se Žurnalistická unie se žádostí o tu samou sadu dokumentů obrátila na Radu Ministrů. Od těch získala 2 z požadovaných 20 dokumentů a po odvolání ještě další dva: tedy celkem 4 z požadovaných dvaceti.

Jako odůvodnění pro neposkytnutí požadovaných informací v prvním případě uvedla Rada EU potřebu chránit utajení interních procedur. Rada ministrů se pak hájila tím, že odhalení těchto informací by bylo proti veřejným zájmům. Postup Rady jako obvykle podporovaly Francie a Velká Británie, za švédské novináře se postavilo Dánsko, Holandsko a Švédsko. Rada EU postavila obhajobu svého postupu na tom, že v době vyšetřování již byly tyto informace Žurnalistické unii dostupné. Tuhle námitku soud neuznal jako relevantní. Dalším krokem byl pokus francouzské a britské vlády o zpochybnění práva soudu 1. instance zabývat se vůbec přístupem k dokumentům týkajících se mezinárodní policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (tzv. 3. pilíř): ani tato námitka ale nebyla opodstatněná. Soud se při posuzování případu soustředil na zneužití směrnice o svobodném přístupu k informacím Radou EU. Podle soudu dává směrnice z roku 1993 občanům právo přístupu k informacím – zatímco Rada EU, Francie a Velká Británie namítaly, že takové právo není. Soud tedy zrušil rozhodnutí Rady neposkytnout unii novinářů požadované dokumenty a v závěru jí ještě nařídil uhradit dvě třetiny nákladů žadatele. Vítězství švédské novinářské unie v tomto soudním sporu dalo soudu do budoucna možnost citlivě uplatňovat svou jurisdikci i v případech týkajících se tzv. 3. pilíře.

[Úvod] [Kauza Guardian] [Kauza Statewatch] [Případ švédské novinářské unie ]Za správnost textu odpovídá LEVÁ, Petra. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz