Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

 1. Úvod - Vojenský újezd Boletice
 2. Průběh kauzy – rok 2003
 3. Průběh kauzy – rok 2004
 4. Průběh kauzy – rok 2005
 5. Průběh kauzy – rok 2006
 6. Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?
 7. Příroda a morfologie Boletic
 8. Chronologie kauzy

Chronologie kauzy

 • 6. 5. 2003 – Zastupitelstvo Jihočeského kraje schvaluje Smlouvu se společností Lipno Servis, s.r.o. o sdružení Chlum
 • 17. 11. 2003 – Sdružení Calla žádá AOPK o poskytnutí informací – dat z mapování pro soustavu Natura 2000 z území VVP Boletice
 • 22. 11. 2003 – Sdružení Calla svolává schůzku ekologických nevládních organizací
 • 25. 11. 2003 – Sdružení Calla informuje AOPK - poradní sbor pro záchranu perlorodky říční o záměru Lyžařského areálu Chlum
 • prosinec 2003 – Atelier 8000 představuje v kanceláři sdružení Calla studii Lyžařského areálu Chlum
 • 17. 12. 2003 - Sdružení Calla zasílá Krajskému úřadu Jihočeského kraje připomínky k návrhu zadání územního plánu VÚC Jihočeského kraje
 • 24. 1. 2004 – Sdružení Calla svolává do Horní Plané schůzku ke společnému postupu proti Lyžařskému areálu Chlum
 • 10. 2. 2004 – Zastupitelstvo Jihočeského kraje kritizuje návrh na zařazení Boletic do soustavy Natura 2000
 • 19. 2. 2004 - Sdružení Calla pořádá přednášku RNDr. Víta Grulicha "VVP Boletice –přírodní skanzen"
 • 2. 4. 2004 - Sdružení Calla vydává tiskovou zprávu reagující na závěry jednání Jihočeského hejtmana u prezidenta republiky
 • 13. 4. 2004 - Nevládní ekologické organizace vydávají společnou tiskovou zprávu o zahájení Petice proti výstavbě Střediska zimních sportů Chlum
 • 1. 6. 2004 - ČT vysílá v pořadu Nedej se kauzu Boletice – "Chamomix v Podšumaví"
 • 11. 6. 2004 - Sdružení Calla vydává tiskovou zprávu k chystanému memorandu k využití vojenského prostoru Boletice
 • 19. 6. 2004 – Sdružení Calla pořádá pro nevládní organizace exkurzi do VVP Boletice
 • 21. 6. 2004 - Sdružení Calla vydává tiskovou zprávu "Boletická příroda si zasluhuje ochranu" reagující na exkurzi nevládních organizací do VVP Boletice 16. 11. 2006 – sdružení Calla zasílá dopis Zastupitelům Jihočeského kraje
 • 2. 8. 2004 – Jihočeské listy Deníků Bohemia otiskují SPOR mezi krajským hejtmanem Janem Zahradníkem a členem sdružení Calla Vladimírem Molkem na téma Lyžařský areál Chlum
 • 31. 8. 2004 – Petiční výbor předává hetmanovi jihočeského kraje první část petice
 • říjen 2004 – Sdružení Calla vydává informační skládačku Boletice –klenot přírody s otevřeným dopisem Jihočeskému hejtmanovi Janu Zahradníkovi
 • 14. 9. 2004 – Zastupitelstvo kraje projednává návrhy na vyhlášení Ptačích oblastí pro soustavu Natura 2000
 • 6. 10. 2004 – V rámci Ekofilmu se koná seminář Obce a turismus, snímek pořadu Nedej se o kauze Boletice Chamomix v Pošumaví získává cenu Ekofilmu
 • 24. 9. 2004 - Petiční výbor obdržel podpůrné odpovědi na petici z ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí
 • 8. 11. 2004 - V Horní Plané se schází petiční výbor s vedením Národního parku a CHKO Šumava
 • 1. 12. 2004 - Petiční výbor odesílá druhou část petice na příslušné úřady a ministerstva
 • 13. 12. 2004 – Sdružení Calla informuje veřejnost o požadavku nevládních organizací na schválení návrhu pro zařazení Boletic do soustavy Natura 2000
 • 15. 12. 2004 – Nařízením Vlády ČR byl schválen návrh na vyhlášení Ptačí oblasti Boletice a Evropsky významné lokality Boletice
 • 31. 12. 2004 - Petiční výbor obdržel podpůrnou odpověď z ministerstva životního prostředí na druhou část petice
 • 27. 1 2005 – Sdružení Calla pořádá panelovou diskuzi Lyžařský areál Chlum ANO - NE
 • 7.3. 2005 – Profesoři Biologické fakulty Jihočeské university zasílají dopis hejtmanovi Janu Zahradníkovi
 • 7. 4. 2005 - Sdružení Calla vydává tiskovou zprávu reagující na schůzku hejtmana Jihočeského kraje a ministra obrany
 • 11. 7. 2005 – Obyvatelé a zaměstnanci vojenského újezdu Boletice zasílají otevřený dopis hejtmanovi Jihočeského kraje Janu Zahradníkovi ve kterém nesouhlasí se záměrem výstavby Lyžařského areálu Chlum
 • 29.10. 2005 - Sdružení Calla pořádá spolu s Ekocentrem Šípek výstavu Příroda Boletic v Českém Krumlově
 • leden 2005 – Sdružení Calla se podílí na vydání propagačního kalendáříku Květy Boleticka.
 • 27. 1. 2005 – Sdružení Calla pořádá panelovou diskuzi "Lyžařský areál Chlum ANO – NE?".
 • 27. 1. 2005 – Sdružení Calla představuje veřejnosti putovní výstavku "Boletice –klenot přírody".
 • 15. 3. 2005 – Na schůzce ve Vimperku formulují nevládní organizace s vedeném NP a CHKO Šumava a Újezdním úřadem vojenského újezdu Boletice zadání pro zpracování Polyfunkční studie využití VVP Boletice.
 • duben–květen 2005 - Správa CHKO Blanský les pořádá v českokrumlovském kině Špičák přehlídku snímků z Ekofilmu. Její součástí jsou výstavky Boletice – klenot přírody a Soustava Natura 2000.
 • květen 2005 - Výstava Boletice – klenot přírody se spolu s výstavkou Natura 2000 představuje v Prachaticích.
 • červen–červenec 2005 - Sdružení Calla pořádá putovní výstavu Boletice – klenot přírody spolu s přednáškou ve Chvalšinách.
 • červenec–srpen 2005 - výstava Boletice –klenot přírody doputovala přímo do obce Polná ve VVP Boletice a vojenské zotavovny Olšina.
 • září 2005 - Sdružení Calla představuje výstavu Boletice –klenot přírody v obci Brloh.
 • 1. 9. 2005 – Sdružení Calla pořádá pro krajské zastupitele a zástupce obcí exkurzi do VVP Boletice.
 • 3. 10. 2005 – Sdružení Calla zahajuje v českobudějovické vědecké knihovně výstavu fotografii Příroda Boletic.
 • 5. 12. 2005 – Ministerstvo obrany představuje Polyfunkční studii využití VVP Boletice.
 • 6. 12. 2005 – Rada Jihočeského kraje schvaluje novou variantu postupné transformace vojenského újezdu Boletice znamenající odstoupení od záměru výstavby Střediska zimních sportů v lokalitě Chlum.
 • 15. 12. 2005 - Petiční výbor končí petici Proti výstavbě lyžařského areálu Chlum.
 • 12. 1. 2006 – Ekologický právní servis zveřejňuje informaci o nezákonnosti smlouvy o Sdružení Chlum mezi Jihočeským krajem a společností Lipno Servis, s.r.o.
 • leden 2006 – Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická vydávají brožuru Příroda Boletic, Významného ptačího území roku 2006 a Ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
 • 6. 1. 2006 – Krajský úřad reaguje na žádost pana Václava Krále a potvrzuje odstoupení od záměru výstavby lyžařského areálu v lokalitě Chlum.
 • leden 2006 – Výstava Příroda Boletic se představuje v obci Kájov únor 2006 – sdružení Calla představuje výstavu Příroda Boletic ve Volarech.
 • 17. 1. 2006 - Sdružení Calla zřizuje e-mailovou konferenci Boletice.
 • 10. 1. 2006 - Sdružení Calla a Ekologický právní servis žádají Jihočeský kraj o poskytnutí informace – studie "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • 18. 1. 2006 – Ptačí oblast Boletice je představena na tiskové konferenci v Národním muzeu v Praze jako Významné ptačí území roku 2006.
 • 20. 1. 2006 - Jihočeský kraj odmítá nevládním organizacím poskytnout informaci – studii "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • 15. 2. 2006 - Sdružení Calla obdrželo zamítavou odpověď Jihočeského kraje – Kanceláře hejtmana na žádost o poskytnutí studie "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • 20. 2. 2006 - Sdružení Calla a Česká společnost ornitologická zveřejnily stanovisko ke studii "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • 22. 3. 2006 - Tisková zpráva o podpoře stanoviska ke studii dalšími nevládními organizacemi.
 • březen 2006 - Sdružení Calla pořádá ke dni země výstavu Příroda Boletic ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích.
 • 7. 3. 2006 – Na setkání v Horní Plané se připojily další nevládní organizace k prohlášení sdružení Calla a České společnosti ornitologické ke studii "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • duben 2006 – Sdružení Calla pořádá spolu s Centrem ekologické výchovy Dřípatka výstavu Příroda Boletic v Prachaticích.
 • 10. 4. 2006 - Sdružení Calla připomínkuje koncept územního plánu Velkého územního celku jihočeského kraje.
 • 1. 5. 2006 - Sdružení Calla zřizuje speciální webové stránky Boletice (www.calla.cz/boletice).
 • 5. 5. 2006 - Sdružení Calla se účastní kulatého stolu s Jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem ke studii Lipensko – zimní turistická sezona.
 • červen–červenec 2006 – Výstava Příroda Boletic se stává spolu s exkurzí do VVP Boletice a promítáním filmu "Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa", součástí slavnostního vyhlášení Významného ptačího území roku 2006 v Horní Plané.
 • 24. 6. 2006 – Slavnostní vyhlášení Významného ptačího území roku 2006.
 • květen 2006 - Sdružení Calla vydává spolu s Českou společností ornitologickou propagační skládačku Boletice – bezlesí.
 • 30. 6. 2006 - Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve prospěch žaloby Ekologického právního servisu proti Jihočeskému kraji, který odmítl poskytnout informaci – studii "Lipensko – zimní turistická sezona".
 • 30. 6. 2006 – Výnosem Přednosty Újezdního úřadu vojenského újezdu Boletice se zpřístupňuje část VVP Boletice veřejnosti.

 

[Úvod - Vojenský újezd Boletice] [Průběh kauzy – rok 2003] [Průběh kauzy – rok 2004] [Průběh kauzy – rok 2005] [Průběh kauzy – rok 2006] [Závěr - Proč nesouhlasíme s projektem „Středisko zimních sportů Chlum“?] [Příroda a morfologie Boletic ] [Chronologie kauzy]Za správnost textu odpovídá Vladimír Molek, Sdružení Calla. Poslední aktualizace: 11/20/2008 12:13

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz