Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice 2003/35/EC o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí.

Text směrnice v databázi EurLex

(Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC - Statement by the Commission)

Tato směrnice doplňuje a uvádí do souladu v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně Směrnici 85/337 o hodnocení vlivu projektů na životní prostředí a Směrnici 96/61 o integrované kontrole znečištění způsobené průmyslovými zařízeními.

Veřejnost musí být informována o zásadních plánech a stejně tak o jejich změnách. Pokud je nutné měnit limitní emisní hodnoty, má veřejnost právo účasti v procesu IPPC.

(V národních právních řádech musí být implementována do 25.6.2005)-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit