Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Příklady z praxe

Veřejnost proti Lyžařskému areálu Chlum

Chlum Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice leží téměř z 54 % na území CHKO Šumava. Představuje mimořádně hodnotné území s výjimečnými přírodními podmínkami a patří k nejcennějším územím v České republice. Specifické využívání zdejší krajiny umožnilo zachování řady vysoce ohrožených biotopů a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny. V roce 2003 přišla soukromá společnost Lipno Servis, s.r.o. se záměrem vybudovat zde středisko zimních sportů. Tento záměr podpořil i Jihočeský kraj. Proti se však postavila řada odborníků, ekologických organizací i orgány ochrany přírody. Nakonec byl tento projekt v lokalitě Chlum zastaven. Spor o vojenský prostor Boletice však přetrvává, neboť Jihočeský kraj v roce 2005 přesunul svoji pozornost do jiné lokality - Špičák. Přesto, že se jedná o méně hodnotné území než je lokalita Chlum, nelze chápat toto řešení jako kompromis.

Právo na informace v EU - příklady

Případy neposkytnutí informací od orgánů Evropské unie

Několik příkladů sporů o zpřístupnění informací, kterými disponovaly orgány Evropské unie. Kauzy odráží stav z poloviny devadesátých let, tedy ještě před přijetím nové směrnice.

Kauzy STUŽ

Zkušenosti, které s požadováním informací od orgánů státní správy a samosprávy udělalo v rámci svého průzkumu sdružení STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život). Zkušenosti jsou rozděleny do krátkých popisů kauz, obsahujících vybrané zdigitalizované texty dopisů mezi žadatelem a úřadem. Získané dokumenty jsme nepřipojovali z důvodu jejich poměrné rozsáhlosti v řadě případů - pro orientaci v systému komunikace s úřady při využívání práva vědět je navíc nepovažujeme za důležité.

Sporné případy neposkytnutí informací z tisku a odborných periodik

Dokument obsahuje souhrn krátkých textů, článků a tiskových zpráv, informujících o různých případech neposkytnutí poždovaných informací.

Zkušenosti Hnutí DUHA s poskytováním informací

Soubor problémových zkušeností sdružení Hnutí DUHA se žádostmi o informace o životním prostředí. Stručný popis kauz doplněný naskenovanymi texty dopisů.

Zpracováno na zakladě absolventské práce Martina Ledinského Analýza naplňování zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit