Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    PRÁVO VĚDĚT - Pod pokličkou není tma!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Právo na informace o chemických látkách - Odkazy

 • Agentura integrované prevence
  Agentura integrované prevence je oddělením CENIA - příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí ČR. Jejím cílem je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence (viz. §5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). Na stránkách vysvětlení pojmů IPPC, IRZ, BAT, BREF, příručky.
  http://www.ceu.cz/IPPC/
 • Integrovaný registr znečišťování (stránky Arniky)
  Stránka českého občanského sdružení Arnika s informacemi o českém IRZ a odkazy na registry a informace o nich v jiných zemích.
  http://bezjedu.arnika.org/irz.shtml
 • IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění (oficiální web)
  Informační server Ministerstva průmyslu a obchodu - základní informace o evropské směrnici, principech IPPC, BAT, BREF; české legislativě; procesu IPPC, integrovaném registru znečišťování - IRZ, odborném orgánu - České fórum pro IPPC - fóru pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách apod.
  http://www.ippc.cz/
 • IRZ - Integrovaný registr znečišťování
  Oficiální stránky Integrovaného registru znečišťování životního prostředí v ČR - veřejně přístupné databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích zřizované podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci) Ministerstvem životního prostředí. Poprvé byly sledované látky ohlášeny k 15.2.2005 a zpřístupněny k 30.9.2005.
  http://www.irz.cz
 • PRTR Virtual Classroom
  Neoficiální diskusní stránka Pracovní skupiny pro PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) UNECE, kterou založilo MŽP a Environmental Partnership (EPCE).
  http://prtr.ecn.cz/
 • The Right-to-Know Network
  Web zaměřený na zpřístupňování informací z amerického registru znečišťujících z průmyslových zařízení Toxic Release Inventory.
  http://rtk.net/
 • Veřejnost - lokální dohody
  Starší stránka Nadace Partnerství informuje o zkušenostech s tzv. lokálními dohodami - dohodami mezi kontroverzními podniky a místními obyvateli, často založené na nadstandardním informačním servisu.
  http://www.ecn.cz/rtk/Lokalnidohody.htm

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz